پشتیبانی و برگزاری جلسات قطب 9 کشور 97 (نرم افزار)

 • مسئول :
 • احسان حاتمیاحسان حاتمی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/12/1
  • تخمین پایان : 1397/12/3
  • پایان به موقع : 1397/12/3
  • مدت زمان تخمین : 2 روز
  • روز های کاری : 364 روز
  • مدت زمان اجرا : 2 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 20 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  حسب دستور مهندس حیدر پور جهت جمع اوری فعالیت ها در خصوص مورد زیر اگر نکته تیکت یا نکته ای دارید ضمیمه بفرمایید :
  پشتیبانی و برگزاری جلسات قطب 9 کشور 97
  1399/5/5یكشنبه - ساعت ١١:٥
  #37616
  1(بسته شده) 1399/5/5 11:05:55 - 37616#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی و برگزاری جلسات قطب 9 کشور 97 (نرم افزار)

  احسان حاتمی (0639476236)

  حسب دستور مهندس حیدر پور جهت جمع اوری فعالیت ها در خصوص مورد زیر اگر نکته تیکت یا نکته ای دارید ضمیمه بفرمایید :
  پشتیبانی و برگزاری جلسات قطب 9 کشور 97

  11.5 صبح | 5 مرداد 99