اسکن پرونده های بایگانی مدارک پزشکی با نرم افزار HIS بیمارستان بنت الهدی (بیمارستان بنت الهدی)

 • مسئول :
 • سیما حسینی معصومسیما حسینی معصوم
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/10/10
  • تخمین پایان : 1397/11/8
  • پایان به موقع : 1397/11/8
  • مدت زمان تخمین : 28 روز
  • روز های کاری : 21 روز
  • مدت زمان اجرا : 28 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 180 ساعت/نفر
  • بابک قهرمانی : 1 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
  • صادق بانژاد تیتکانلو : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  اسکن پرونده های بایگانی مدارک پزشکی با نرم افزار HIS بیمارستان بنت الهدی1399/5/5یكشنبه - ساعت ٨:٣٥
  #37586
  سلام و عرض ادب
  احتراماً با توجه به اسکن الکترونیکی پرونده ها در سرور his نیاز به افزایش 3 ترابایت فضا به سرور his در بیمارستان بنت الهدی هستیم ممنون از مساعدت
  1399/5/7سه شنبه - ساعت ١١:٣
  #37894
  1(بسته شده) 1399/5/5 08:35:19 - 37586#
  • اقدامات :
  • اسکن پرونده های بایگانی مدارک پزشکی با نرم افزار HIS بیمارستان بنت الهدی (بیمارستان بنت الهدی)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  اسکن پرونده های بایگانی مدارک پزشکی با نرم افزار HIS بیمارستان بنت الهدی

  8.35 صبح | 5 مرداد 99
  2(بسته شده) 1399/5/7 11:03:31 - 37894#
  • اقدامات :
  • اسکن پرونده های بایگانی مدارک پزشکی با نرم افزار HIS بیمارستان بنت الهدی (بیمارستان بنت الهدی)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  سلام و عرض ادب
  احتراماً با توجه به اسکن الکترونیکی پرونده ها در سرور his نیاز به افزایش 3 ترابایت فضا به سرور his در بیمارستان بنت الهدی هستیم ممنون از مساعدت

  11.3 صبح | 7 مرداد 99