راه اندازی شبکه بخشهای LDR1,LDR2 اورژانس بیمارستان بنت الهدی (بیمارستان بنت الهدی)

 • مسئول :
 • سیما حسینی معصومسیما حسینی معصوم
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/9/14
  • تخمین پایان : 1396/10/14
  • پایان به موقع : 1396/10/14
  • مدت زمان تخمین : 30 روز
  • روز های کاری : 21 روز
  • مدت زمان اجرا : 30 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 175 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  راه اندازی شبکه بخشهای LDR1,LDR2 اورژانس بیمارستان بنت الهدی1399/5/5یكشنبه - ساعت ٨:٢٢
  با سلام و احترام
  اطلاعات محل مورد تقاضا از خانم مهندس حسینی گرفته شد
  بابررسی سوییچ core و با توجه به رنج های موجود رنج مناسب مشخص شد
  به بیمارستان بنت الهدی مراجعه شد
  کانفیگ مربوطه انجام شد
  سوییچ در محل نصب شد
  سوییچ در مدار قرار گرفت و تست های مربوطه انجام گرفت
  پشتیبانی فنی انجام می شود
  1399/5/7سه شنبه - ساعت ٨:٢٩
  با توجه به راه اندازی سامانه تغذیه جهت دانشجویان اقدامات ذیل صورت گرفت:
  1- ابتدا آمارهای لازم به فاوا معاونت دانشجویی(آقای مهندس حیدرپور) داده شد.
  2-کاربری در سامانه تغذیه جهت اینجانب ایجاد شد و پروسه تعریف مشخصات کلیه دانشجویان صورت گرفت
  3- اقدامات لازم جهت صدور کارت تغذیه با هماهنگی معاونت دانشجویی صورت گرفت
  4- آموزش های لازم به دانشجویان در خصوص نحوه کار با سامانه و رزو وعده های غذایی انجام شد.
  5- به مدت یک ماه هنگام توزیع وعده های غذایی(ناهار و شام و صبحانه) در سلف دانشکده حاضر میشدم جهت بررسی ،رفع مشکلات کار و توجیه دانشجویان و بررسی آمار نهایی دستی و اتوماسیونی با مسئول آشپزخانه.
  6-پس از روال شدن همه کارها و رفع مشکلات موجود سامانه تحویل واحد دانشجویی فرهنگی و مسئول سلف سرویس داده شد

  1399/5/8چهارشنبه - ساعت ١٤:٤٢
  #37579
  1(بسته شده) 1399/5/5 08:22:43 - 37579#
  • اقدامات :
  • راه اندازی شبکه بخشهای LDR1,LDR2 اورژانس بیمارستان بنت الهدی (بیمارستان بنت الهدی)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  راه اندازی شبکه بخشهای LDR1,LDR2 اورژانس بیمارستان بنت الهدی

  8.22 صبح | 5 مرداد 99

  سمیه صفایی (0829442571)

  با سلام و احترام
  اطلاعات محل مورد تقاضا از خانم مهندس حسینی گرفته شد
  بابررسی سوییچ core و با توجه به رنج های موجود رنج مناسب مشخص شد
  به بیمارستان بنت الهدی مراجعه شد
  کانفیگ مربوطه انجام شد
  سوییچ در محل نصب شد
  سوییچ در مدار قرار گرفت و تست های مربوطه انجام گرفت
  پشتیبانی فنی انجام می شود

  8.29 صبح | 7 مرداد 99

  سمیه صفایی (0829442571)

  با توجه به راه اندازی سامانه تغذیه جهت دانشجویان اقدامات ذیل صورت گرفت:
  1- ابتدا آمارهای لازم به فاوا معاونت دانشجویی(آقای مهندس حیدرپور) داده شد.
  2-کاربری در سامانه تغذیه جهت اینجانب ایجاد شد و پروسه تعریف مشخصات کلیه دانشجویان صورت گرفت
  3- اقدامات لازم جهت صدور کارت تغذیه با هماهنگی معاونت دانشجویی صورت گرفت
  4- آموزش های لازم به دانشجویان در خصوص نحوه کار با سامانه و رزو وعده های غذایی انجام شد.
  5- به مدت یک ماه هنگام توزیع وعده های غذایی(ناهار و شام و صبحانه) در سلف دانشکده حاضر میشدم جهت بررسی ،رفع مشکلات کار و توجیه دانشجویان و بررسی آمار نهایی دستی و اتوماسیونی با مسئول آشپزخانه.
  6-پس از روال شدن همه کارها و رفع مشکلات موجود سامانه تحویل واحد دانشجویی فرهنگی و مسئول سلف سرویس داده شد

  14.42 ظهر | 8 مرداد 99