پشتیبانی مرکز ارتباطات ریاست جمهوری 96 (Technical Support)

 • مسئول :
 • احسان حاتمیاحسان حاتمی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/3/1
  • تخمین پایان : 1396/3/11
  • پایان به موقع : 1396/3/11
  • مدت زمان تخمین : 10 روز
  • روز های کاری : 8 روز
  • مدت زمان اجرا : 10 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 30 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  پشتیبانی مرکز ارتباطات ریاست جمهوری در سفر ریاست جمهور به استان خراسان شمالی / حضور در استانداری / پاسخگویی تماس ها / ثبت تماس ها و پیگیری 1399/5/8چهارشنبه - ساعت ٩:٣٧
  #38001
  1(بسته شده) 1399/5/8 09:37:36 - 38001#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی مرکز ارتباطات ریاست جمهوری 96 (Technical Support)

  احسان حاتمی (0639476236)

  پشتیبانی مرکز ارتباطات ریاست جمهوری در سفر ریاست جمهور به استان خراسان شمالی / حضور در استانداری / پاسخگویی تماس ها / ثبت تماس ها و پیگیری

  9.37 صبح | 8 مرداد 99