مجازی سازی سرورهای بنت الهدی (Data Center)

 • مسئول :
 • سیما حسینی معصومسیما حسینی معصوم
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/3/8
  • تخمین پایان : 1396/4/3
  • پایان به موقع : 1396/4/3
  • مدت زمان تخمین : 26 روز
  • روز های کاری : 17 روز
  • مدت زمان اجرا : 26 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 140 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  خلاصه گزارش مجازی سازی سرور های بیمارستان بنت الهدی1399/5/5یكشنبه - ساعت ٨:١١
  تبدیل سرورها فیزیکی به مجازی 5 مورد
  نصب راه اندازی نرم افزارهای مانتیورنیگ
  نصب و راه اندازی سیستمهای بک اپ
  اصلاح ساختار سوچینگ
  افزایش منابع سرورها...
  1399/5/5یكشنبه - ساعت ٨:١٥
  #37576
  1(بسته شده) 1399/5/5 08:11:48 - 37576#
  • اقدامات :
  • مجازی سازی سرورها (دیتا سنترینگ)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  خلاصه گزارش مجازی سازی سرور های بیمارستان بنت الهدی

  8.11 صبح | 5 مرداد 99

  حامد ره اموز (0681919477)

  تبدیل سرورها فیزیکی به مجازی 5 مورد
  نصب راه اندازی نرم افزارهای مانتیورنیگ
  نصب و راه اندازی سیستمهای بک اپ
  اصلاح ساختار سوچینگ
  افزایش منابع سرورها...

  8.15 صبح | 5 مرداد 99