ساماندهی وضعیت فاوا مرکز آموزش عالی سلامت شیروان (مرکز آمورش عالی سلامت شیروان)

 • مسئول :
 • فرشید خواجه پورفرشید خواجه پور
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/5/4
  • تخمین پایان : 1399/7/15
  • پایان به موقع : 1399/7/14
  • مدت زمان تخمین : 73 روز
  • روز های کاری : 52 روز
  • مدت زمان اجرا : 72 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 30 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
  • مهدی جوارشی : 1 ساعت/نفر
  • رعنا رضایی : 1 ساعت/نفر
  • فرشید خواجه پور : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  *با سلام
  پیرو اعلام موارد و مشکلات حوزه فاوا خواهشمند است فایل اکسل دریافتی را از طریق سامانه تیکت برای اینجانب ارسال نمایید شایسته است موارد مطروحه در قالب تیکت های جداگانه و با عنوان اقدام ویژه آن واحد ارسال گردد.
  با تشکر
  1399/5/21سه شنبه - ساعت ١٥:٣٠
  #38914
  باسلام وخسته نباشید جدول اکسل مربوط ببه مشکلات مجتمع عالی سلامت به حضورارسال میگردد.1399/5/22چهارشنبه - ساعت ١٢:٣٢
  #38970
  باسلام وخسته نباشید فایل مربوطه به مشکلات مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان به حضورارسال میگردد.1399/5/22چهارشنبه - ساعت ١٢:٤٥
  #38971
  با سلام
  جلسه بازرسی پروژه با مهندس خواجه پور برگزار شد و مقرر شد 5 شنبه همین هفته بصورت حضوری در محل مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان جهت راهنمایی و احصاء موارد و مشکلات مربوط به این واحد جلسه برگزار شود.
  1399/6/30یكشنبه - ساعت ١٤:١٢
  #40783
  باسلام وخسته نباشد درخصوص مشکلات حوزه فاوا خوابگاه برادران این مجتمع فاقد وای فا می باشد که به علت تعمیرات ساختمانی خوابگاه نیازبه یک نیروی متخصص جهت کابل کشی مجددبرای نصب اکسس پوینت درهرسوئیت می باشد که بعدازبرطرف نمودن مشکل جهت کانفینگ کردن اکسس پوینتها نیز باید اقدام شود . باتشکر1399/7/14دوشنبه - ساعت ١٠:٤٥
  #41759
  با سلام
  در خصوص کابل کشی و کانفیگ اکسس پوینتهای خوابگاه پسران باید از مشورت و همکاری آقایان مهندس شهسوار و مهندس جوارشی استفاده نمایید.
  1399/7/14دوشنبه - ساعت ١٨:٣٥
  #41803
  1(بسته شده) 1399/5/21 15:30:45 - 38914#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا مرکز آموزش عالی سلامت شیروان (مرکز آمورش عالی سلامت شیروان)

  فرشید خواجه پور (0829409009)

  *با سلام
  پیرو اعلام موارد و مشکلات حوزه فاوا خواهشمند است فایل اکسل دریافتی را از طریق سامانه تیکت برای اینجانب ارسال نمایید شایسته است موارد مطروحه در قالب تیکت های جداگانه و با عنوان اقدام ویژه آن واحد ارسال گردد.
  با تشکر

  15.30 ظهر | 21 مرداد 99
  2(بسته شده) 1399/5/22 12:32:59 - 38970#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا مرکز آموزش عالی سلامت شیروان (مرکز آمورش عالی سلامت شیروان)

  رعنا رضایی (0827953666)

  باسلام وخسته نباشید جدول اکسل مربوط ببه مشکلات مجتمع عالی سلامت به حضورارسال میگردد.

  12.32 ظهر | 22 مرداد 99
  3(بسته شده) 1399/5/22 12:45:03 - 38971#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا مرکز آموزش عالی سلامت شیروان (مرکز آمورش عالی سلامت شیروان)

  رعنا رضایی (0827953666)

  باسلام وخسته نباشید فایل مربوطه به مشکلات مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان به حضورارسال میگردد.

  12.45 ظهر | 22 مرداد 99
  4(بسته شده) 1399/6/30 14:12:37 - 40783#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا مرکز آموزش عالی سلامت شیروان (مرکز آمورش عالی سلامت شیروان)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  جلسه بازرسی پروژه با مهندس خواجه پور برگزار شد و مقرر شد 5 شنبه همین هفته بصورت حضوری در محل مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان جهت راهنمایی و احصاء موارد و مشکلات مربوط به این واحد جلسه برگزار شود.

  14.12 ظهر | 30 شهريور 99
  5(بسته شده) 1399/7/14 10:45:47 - 41759#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا مرکز آموزش عالی سلامت شیروان (مرکز آمورش عالی سلامت شیروان)

  رعنا رضایی (0827953666)

  باسلام وخسته نباشد درخصوص مشکلات حوزه فاوا خوابگاه برادران این مجتمع فاقد وای فا می باشد که به علت تعمیرات ساختمانی خوابگاه نیازبه یک نیروی متخصص جهت کابل کشی مجددبرای نصب اکسس پوینت درهرسوئیت می باشد که بعدازبرطرف نمودن مشکل جهت کانفینگ کردن اکسس پوینتها نیز باید اقدام شود . باتشکر

  10.45 صبح | 14 مهر 99
  6(بسته شده) 1399/7/14 18:35:54 - 41803#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا مرکز آموزش عالی سلامت شیروان (مرکز آمورش عالی سلامت شیروان)

  فرشید خواجه پور (0829409009)

  با سلام
  در خصوص کابل کشی و کانفیگ اکسس پوینتهای خوابگاه پسران باید از مشورت و همکاری آقایان مهندس شهسوار و مهندس جوارشی استفاده نمایید.

  18.35 ظهر | 14 مهر 99