ساماندهی وضعیت فاوا دانشکده بهداشت (دانشکده بهداشت)

 • مسئول :
 • فرشید خواجه پورفرشید خواجه پور
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/5/4
  • تخمین پایان : 1399/7/15
  • پایان به موقع : 1399/7/13
  • مدت زمان تخمین : 73 روز
  • روز های کاری : 52 روز
  • مدت زمان اجرا : 71 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 30 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 1 ساعت/نفر
  • فرشید خواجه پور : 1 ساعت/نفر
  • افسانه نادری : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  **با سلام
  پیرو اعلام موارد و مشکلات حوزه فاوا خواهشمند است فایل اکسل دریافتی را از طریق سامانه تیکت برای اینجانب ارسال نمایید شایسته است موارد مطروحه در قالب تیکت های جداگانه و با عنوان اقدام ویژه آن واحد ارسال گردد.
  با تشکر
  1399/5/21سه شنبه - ساعت ١٥:٣١
  #38915
  با سلام
  جلسه بازرسی پروژه با حضور مسئول پروژه اقای مهندس خواجه پور انجام شد و با خانم مهندس نادری تماس تلفنی برقرار و مقرر شد اقای مهندس خواجه پور بصورت حضوری در محل دانشکده بهداشت نسبت به راهنمایی و رفع مواردو مشکلات دانشکده بهداشت بصورت مشترک رسیدگی نمایند
  1399/6/30یكشنبه - ساعت ١٤:٤
  با سلام
  جلسه با خانم مهندس نادری گذاشته شد، راهنمایی لازم در خصوص انتساب تیکتها به پروژه های فعال انجام گرفت، مقرر گردید موارد و مشکلات را در قالب تیکتهای جدا ارسال کنند تا ضمن هماهنگی با خانم حسینی معصوم، مسئول پیگیری مشخص شده تا مشکل رفع گردد.
  1399/7/2چهارشنبه - ساعت ١٤:٠
  #40782
  مشکلات فاوا دانشکده بهداشت
  1- برای برگزاری کلاس ها بصورت حضوری لپ تاپ ها برای هر ساعت به نماینده کلاس تحویل داده میشوند و یک نیرو دائما در حال تحویل دادن و تحویل گرفتن دستگاه از دانشجو است. اینکه لپ تاپ با چه وضعیتی جابجا میشود و با مشکل مواجه میشود..... راهکار بهینه در حال حاضر وجود ندارد.
  1399/7/2چهارشنبه - ساعت ١١:٤٦
  اگر مشکل در خصوص نیرو در این رابطه است، باید مسئول سمعی - بصری یا یکنفر نیروی کارشناس به صلاحدید رییس دانشکده این مورد را انجام دهد1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٥:٢١
  اگر در خصوص نحوه جابجایی خود لب تاپ ها مشکل دارید باید همچون دیگر دانشکده ها در کلاسهای درس میز مخصوص با کمد قابل قفل شدن و سیستمهای ثابت در نظر گرفته شود تا اتصالات و دیتاها مستعمل نگردند.1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٥:٢٦
  #41016
  مشکلات فاوا دانشکده بهداشت
  2- سرعت پایین در دانشکده و نیاز به برقراری ارتباط با فیبر نوری
  1399/7/2چهارشنبه - ساعت ١١:٤٦
  با سلام
  در خصوص برقراری ارتباط فیبر نوری جهت ارتقا سرعت شبکه دانشکده، طی جلسه ای که با خانم مهندس حسینی معصوم در این خصوص برگزار شد، این پروژه در قالب پروژه ای فرا دانشکده ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بدلیل اینکه چند دانشکده واقع در پردیس باید بر بستر فیبر نوری قرار گیرند.
  1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٥:١٩
  #41017
  در مورد پاسخ به تیکت شماره یک: اگر مشکل در خصوص نیرو در این رابطه است، باید مسئول سمعی - بصری یا یکنفر نیروی کارشناس به صلاحدید رییس دانشکده این مورد را انجام دهد و اگر در خصوص نحوه جابجایی خود لب تاپ ها مشکل دارید باید همچون دیگر دانشکده ها در کلاسهای درس میز مخصوص با کمد قابل قفل شدن و سیستمهای ثابت در نظر گرفته شود تا اتصالات و دیتاها مستعمل نگردند.1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٥:٣٠
  #41693
  در مورد پاسخ به تیکت شماره دو: در خصوص برقراری ارتباط فیبر نوری جهت ارتقا سرعت شبکه دانشکده، طی جلسه ای که با خانم مهندس حسینی معصوم در این خصوص برگزار شد، این پروژه در قالب پروژه ای فرا دانشکده ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بدلیل اینکه چند دانشکده واقع در پردیس باید بر بستر فیبر نوری قرار گیرند.1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٥:٣٠
  #41694
  1(بسته شده) 1399/5/21 15:31:17 - 38915#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا دانشکده بهداشت (دانشکده بهداشت)

  فرشید خواجه پور (0829409009)

  **با سلام
  پیرو اعلام موارد و مشکلات حوزه فاوا خواهشمند است فایل اکسل دریافتی را از طریق سامانه تیکت برای اینجانب ارسال نمایید شایسته است موارد مطروحه در قالب تیکت های جداگانه و با عنوان اقدام ویژه آن واحد ارسال گردد.
  با تشکر

  15.31 ظهر | 21 مرداد 99
  2(بسته شده) 1399/6/30 14:04:36 - 40782#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا دانشکده بهداشت (دانشکده بهداشت)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  جلسه بازرسی پروژه با حضور مسئول پروژه اقای مهندس خواجه پور انجام شد و با خانم مهندس نادری تماس تلفنی برقرار و مقرر شد اقای مهندس خواجه پور بصورت حضوری در محل دانشکده بهداشت نسبت به راهنمایی و رفع مواردو مشکلات دانشکده بهداشت بصورت مشترک رسیدگی نمایند

  14.4 ظهر | 30 شهريور 99

  فرشید خواجه پور (0829409009)

  با سلام
  جلسه با خانم مهندس نادری گذاشته شد، راهنمایی لازم در خصوص انتساب تیکتها به پروژه های فعال انجام گرفت، مقرر گردید موارد و مشکلات را در قالب تیکتهای جدا ارسال کنند تا ضمن هماهنگی با خانم حسینی معصوم، مسئول پیگیری مشخص شده تا مشکل رفع گردد.

  14.0 ظهر | 2 مهر 99
  3(بسته شده) 1399/7/2 11:46:10 - 41016#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا دانشکده بهداشت (دانشکده بهداشت)

  افسانه نادری (2301010236)

  مشکلات فاوا دانشکده بهداشت
  1- برای برگزاری کلاس ها بصورت حضوری لپ تاپ ها برای هر ساعت به نماینده کلاس تحویل داده میشوند و یک نیرو دائما در حال تحویل دادن و تحویل گرفتن دستگاه از دانشجو است. اینکه لپ تاپ با چه وضعیتی جابجا میشود و با مشکل مواجه میشود..... راهکار بهینه در حال حاضر وجود ندارد.

  11.46 صبح | 2 مهر 99

  فرشید خواجه پور (0829409009)

  اگر مشکل در خصوص نیرو در این رابطه است، باید مسئول سمعی - بصری یا یکنفر نیروی کارشناس به صلاحدید رییس دانشکده این مورد را انجام دهد

  15.21 ظهر | 13 مهر 99

  فرشید خواجه پور (0829409009)

  اگر در خصوص نحوه جابجایی خود لب تاپ ها مشکل دارید باید همچون دیگر دانشکده ها در کلاسهای درس میز مخصوص با کمد قابل قفل شدن و سیستمهای ثابت در نظر گرفته شود تا اتصالات و دیتاها مستعمل نگردند.

  15.26 ظهر | 13 مهر 99
  4(بسته شده) 1399/7/2 11:46:55 - 41017#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا دانشکده بهداشت (دانشکده بهداشت)

  افسانه نادری (2301010236)

  مشکلات فاوا دانشکده بهداشت
  2- سرعت پایین در دانشکده و نیاز به برقراری ارتباط با فیبر نوری

  11.46 صبح | 2 مهر 99

  فرشید خواجه پور (0829409009)

  با سلام
  در خصوص برقراری ارتباط فیبر نوری جهت ارتقا سرعت شبکه دانشکده، طی جلسه ای که با خانم مهندس حسینی معصوم در این خصوص برگزار شد، این پروژه در قالب پروژه ای فرا دانشکده ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بدلیل اینکه چند دانشکده واقع در پردیس باید بر بستر فیبر نوری قرار گیرند.

  15.19 ظهر | 13 مهر 99
  5(بسته شده) 1399/7/13 15:30:03 - 41693#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا دانشکده بهداشت (دانشکده بهداشت)

  فرشید خواجه پور (0829409009)

  در مورد پاسخ به تیکت شماره یک: اگر مشکل در خصوص نیرو در این رابطه است، باید مسئول سمعی - بصری یا یکنفر نیروی کارشناس به صلاحدید رییس دانشکده این مورد را انجام دهد و اگر در خصوص نحوه جابجایی خود لب تاپ ها مشکل دارید باید همچون دیگر دانشکده ها در کلاسهای درس میز مخصوص با کمد قابل قفل شدن و سیستمهای ثابت در نظر گرفته شود تا اتصالات و دیتاها مستعمل نگردند.

  15.30 ظهر | 13 مهر 99
  6(بسته شده) 1399/7/13 15:30:42 - 41694#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا دانشکده بهداشت (دانشکده بهداشت)

  فرشید خواجه پور (0829409009)

  در مورد پاسخ به تیکت شماره دو: در خصوص برقراری ارتباط فیبر نوری جهت ارتقا سرعت شبکه دانشکده، طی جلسه ای که با خانم مهندس حسینی معصوم در این خصوص برگزار شد، این پروژه در قالب پروژه ای فرا دانشکده ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بدلیل اینکه چند دانشکده واقع در پردیس باید بر بستر فیبر نوری قرار گیرند.

  15.30 ظهر | 13 مهر 99