ساماندهی وضعیت فاوا شبکه بهداشت و درمان فاروج (شبکه بهداشت و درمان فاروج)

 • مسئول :
 • سیده سمیرا حسینیسیده سمیرا حسینی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/5/4
  • تخمین پایان : 1399/6/15
  • پایان با تاخیر : 1399/6/22
  • مدت زمان تخمین : 42 روز
  • روز های کاری : 29 روز
  • مدت زمان اجرا : 49 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 20 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • سیده سمیرا حسینی : 1 ساعت/نفر
  • صادق بانژاد تیتکانلو : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  درخواست UPS برای دکل الله آباد 1399/5/14سه شنبه - ساعت ١١:٣٤
  #38505
  با عرض سلام
  در خصوص آبدیت شمس با پیگیری های قبلی هنوز در گزارش گیری شماره سیام نمیا تا مشکل ثبتی که داریم برطرف کنیم
  1399/5/14سه شنبه - ساعت ١١:٤٦
  #38508
  دکل مرکز بهداشت هم فاقد UPS میباشد 1399/5/14سه شنبه - ساعت ١١:٤٧
  #38509
  با عرض سلام و احترام
  در خصوص دکل نصب شده در مرکز الله اباد و مرکز بهداشت شهرستان قابل ذکر است که هردو رادیو فاقد UPS میباشد و با توجه به اینکه در روستای الله اباد قطعی برق زیاد داریم بجز مخاطرات فنی برای دستگاه ها مواقع قطع برق دسترسی سه مرکز شهری ,شبکه بهداشت و بیمارستان شهدا به سامانه ها ,پوز و... قطع میباشد
  در صورت امکان راهنمایی های لازم جهت تهیه UPS برای دکل الله اباد و مرکز شهری انجام شود با تشکر
  1399/5/23پنج شنبه - ساعت ٨:٢١
  #38992
  با عرض سلام و احترام
  اینترنت خانه بهداشت قوشخانه از نوع اختصاصی مخابرات میباشد که حدود یک ماه هست که قطع میباشد با تماس با مخابرات گفتن که مشکل از طرف دانشگاه میباشد با حضور در خانه بهداشت و تماس با مهندس ره آموز IP و dns بصورت دستی هم ست شد ولی متاسفانه ارتباط برقرار نشد مخابرات همکاری لازم را جهت رفع ایراد انجام نمیدهد
  1399/5/23پنج شنبه - ساعت ٨:٢٤
  #38993
  1(بسته شده) 1399/5/14 11:34:08 - 38505#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا شبکه بهداشت و درمان فاروج (شبکه بهداشت و درمان فاروج)

  صادق بانژاد تیتکانلو (6359950235)

  درخواست UPS برای دکل الله آباد

  11.34 صبح | 14 مرداد 99
  2(بسته شده) 1399/5/14 11:46:46 - 38508#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا شبکه بهداشت و درمان فاروج (شبکه بهداشت و درمان فاروج)

  صادق بانژاد تیتکانلو (6359950235)

  با عرض سلام
  در خصوص آبدیت شمس با پیگیری های قبلی هنوز در گزارش گیری شماره سیام نمیا تا مشکل ثبتی که داریم برطرف کنیم

  11.46 صبح | 14 مرداد 99
  3(بسته شده) 1399/5/14 11:47:29 - 38509#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا شبکه بهداشت و درمان فاروج (شبکه بهداشت و درمان فاروج)

  صادق بانژاد تیتکانلو (6359950235)

  دکل مرکز بهداشت هم فاقد UPS میباشد

  11.47 صبح | 14 مرداد 99
  4(بسته شده) 1399/5/23 08:21:46 - 38992#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا شبکه بهداشت و درمان فاروج (شبکه بهداشت و درمان فاروج)

  صادق بانژاد تیتکانلو (6359950235)

  با عرض سلام و احترام
  در خصوص دکل نصب شده در مرکز الله اباد و مرکز بهداشت شهرستان قابل ذکر است که هردو رادیو فاقد UPS میباشد و با توجه به اینکه در روستای الله اباد قطعی برق زیاد داریم بجز مخاطرات فنی برای دستگاه ها مواقع قطع برق دسترسی سه مرکز شهری ,شبکه بهداشت و بیمارستان شهدا به سامانه ها ,پوز و... قطع میباشد
  در صورت امکان راهنمایی های لازم جهت تهیه UPS برای دکل الله اباد و مرکز شهری انجام شود با تشکر

  8.21 صبح | 23 مرداد 99
  5(بسته شده) 1399/5/23 08:24:16 - 38993#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا شبکه بهداشت و درمان فاروج (شبکه بهداشت و درمان فاروج)

  صادق بانژاد تیتکانلو (6359950235)

  با عرض سلام و احترام
  اینترنت خانه بهداشت قوشخانه از نوع اختصاصی مخابرات میباشد که حدود یک ماه هست که قطع میباشد با تماس با مخابرات گفتن که مشکل از طرف دانشگاه میباشد با حضور در خانه بهداشت و تماس با مهندس ره آموز IP و dns بصورت دستی هم ست شد ولی متاسفانه ارتباط برقرار نشد مخابرات همکاری لازم را جهت رفع ایراد انجام نمیدهد

  8.24 صبح | 23 مرداد 99