راه اندازی سامانه حضور و غیاب سال 96 (پشتیبانی سامانه ها)

 • مسئول :
 • احسان حاتمیاحسان حاتمی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/1/1
  • تخمین پایان : 1396/12/29
  • پایان به موقع : 1396/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 240 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 100 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  حسب دستور مهندس در خصوص پشتیانی حضور و غیاب سال 96 موارد جهت بایگانی http://fava.nkums.ac.ir/Category/24511 1399/5/6دوشنبه - ساعت ١٠:٥٥
  #37757
  1(بسته شده) 1399/5/6 10:55:33 - 37757#
  • اقدامات :
  • راه اندازی سامانه حضور و غیاب سال 96 (حوزه توسعه، مدیریت، منابع و برنامه ریزی)

  احسان حاتمی (0639476236)

  حسب دستور مهندس در خصوص پشتیانی حضور و غیاب سال 96 موارد جهت بایگانی http://fava.nkums.ac.ir/Category/24511

  10.55 صبح | 6 مرداد 99