برنامه های آموزشی سال 1396 (سواد رایانه ای)

 • مسئول :
 • احسان حاتمیاحسان حاتمی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/1/1
  • تخمین پایان : 1396/12/29
  • پایان به موقع : 1396/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 240 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 1 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  دوره های تخصصی برگزار شده سال 96 :
  افیس 365 بهمدت 20 ساعت
  sql 20 ساعت
  شیرپوینت 12 ساعت
  ویندوز سرور 12 ساعت
  برنامه نویسی وب 12 ساعت
  اتئماسیون اداری پیشرفته 4 ساعت
  1399/5/7سه شنبه - ساعت ٨:٥٥
  #37869
  1(بسته شده) 1399/5/7 08:55:09 - 37869#
  • اقدامات :
  • برگزاری دوره های اموزشی سال 96 (سواد رایانه ای)

  احسان حاتمی (0639476236)

  دوره های تخصصی برگزار شده سال 96 :
  افیس 365 بهمدت 20 ساعت
  sql 20 ساعت
  شیرپوینت 12 ساعت
  ویندوز سرور 12 ساعت
  برنامه نویسی وب 12 ساعت
  اتئماسیون اداری پیشرفته 4 ساعت

  8.55 صبح | 7 مرداد 99