برگزاری و پشتیبانی ویدئو کنفرانس سال 98 (V-Conference)