جلسات با مسئولین فاوا (عمومی)

 • مسئول :
 • احسان حاتمیاحسان حاتمی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/5/1
  • تخمین پایان : 1399/6/1
  • پایان به موقع : 1399/5/22
  • مدت زمان تخمین : 31 روز
  • روز های کاری : 21 روز
  • مدت زمان اجرا : 21 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 10 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • سیده سمیرا حسینی : 1 ساعت/نفر
  • مهدی قاسم پور : 1 ساعت/نفر
  • فرشید خواجه پور : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  جح با سلام
  لطفا برنامه ریزی نمائید تا با کلیه واحد های تابعه دانشگاه جلساتی را با شرایط ذیل برگزار کنید:
  1399/5/1چهارشنبه - ساعت ١٣:١٥
  #37460
  سلام در خصوص برگزاری جلسات بهبود و پایش وضعیت دانشکده ها لطفا جلسه ای با تمام دانشکده ها (بجز پزشکی که حضور داشت ) برای سه شنبه 7-5-99 هماهنگ کنید1399/5/6دوشنبه - ساعت ٧:٥١
  سلام همچنان منتظر برنامه ريزي و اعلام نتايج بررسي واحد ها هستم خبري نشد مهندس1399/5/12یكشنبه - ساعت ٩:٢٦
  با تشکر از حضور شما در جلسه 21-5-99 مقرر گردید تیکتی به دانشکدها در خصوص مسائل ارسال شود / در مورد زمانبدی هم اگر نیاز به تمدید اقدام ویژه وجود دارد با خانم مهندس حسینی معصوم مکاتبه شود1399/5/21سه شنبه - ساعت ١٥:٥٠
  سلام علیکم
  تیکت برای تمام دانشکده ها ارسال شد، پیرو آن تماس با مسئولین فاوا دانشکده هم گرفته شد، مقرر گردید تا اگر دانشکده ای برای حل مشکلات خود نیازمند زمان بیشتر بودند به خانم مهندس حسینی اطلاع رسانی نمایند. با تشکر
  1399/5/22چهارشنبه - ساعت ٨:٥١
  #37667
  سلام با توجه به دستور مدیر محترم فاوا لطفا هماهنگی لازم برای بهبود و پایش عملکرد تمامی بیمارستان ها (مانند امام علی و امام حسن ) صورت گیرد/
  1.مهندس حاتمی بعنوان ناظر د رجلسه روز یکشبنه 12-5-99 حضور خواهد داشت و فرایند و روش کار توضیح خواهد داد
  2. مهندس قاسم پور تیکتی به کلیه بیمارستان ها ارسال نمایید که مسائل و مشکلات خودشون را دسته بندی و درجلسه طرح نمایند ( کلیه مسائل و مشکلات شبکه / زیرساخت / نرم افزار /...)
  1399/5/6دوشنبه - ساعت ١٤:١٥
  #37842
  سلام شما بعنوان مسئول اقدام ویژه در واحد های زیر مجموعه خود هستید. حتما اقدام ویژه را در لیست اقدامات خود ویرایش و به هر اقدام افرادی که لازم است تیکت منتسب کنند را اضافه کنید. 1399/5/8چهارشنبه - ساعت ٩:٣٠
  سلام علیکم
  هنوز ابلاغ رسمی بابت مسئول اقدام ویژه واحدهای زیر مجموعه (که به لحاظ شرح وظایف و امتیازات برای مسئولین فاوا مهم هستند) از طریق اتوماسیون به بنده ارجاع نشده، تا ارسال ابلاغ رسمی بنده کماکان در این خصوص همکاری لازم را خواهم داشت.
  1399/5/21سه شنبه - ساعت ١٢:٤
  #37999
  باسلام لطفا در پروژه هایی زیر دسترسی انتساب تیکت برای من ایجاد کنید. در کلسه این پروژه ها مسئول افراد دیگر هستند
  1.ساماندهی وضعیت فاوا در
  بیمارستان امام رضا
  بیمارستان بنت الهدی
  بیمارستان جاجرم
  بیمارستان هاشمی و امام شیروان
  بیمارستان پور سینا
  بیمارستان امام علی
  بیمارستان فاورج
  2. ساماندهی وضعیت فاوا در کلیه دانشکده ها
  دانشکده پزشکی
  دانشکده پرستاری
  دانشکده دندان
  دانشکده بهداشت
  دانشکده شیروان
  1399/5/13دوشنبه - ساعت ١١:٣٩
  #38349
  سلام وضعیت فاوا بیمارستان ها دارای تاخیر می باشد در صورتی که نیاز به تمدید مهلت دارید با خانم مهندس حصاری هماهنگ کنید1399/5/14سه شنبه - ساعت ٨:٩
  طی جلسه فاوا درمان مورخه 15-5-99 که با حضور مهندس حاتمی برگزار شد موارد به اطلاع کلیه کارشناسان فاوا بیمارستان ها رسانده شد. مقرر گردید مسائل حوزه درمان دسته بندی و ارسال شود1399/5/15چهارشنبه - ساعت ١٢:٤٦
  #38409
  با سلام مهندس عزیز : قاسم پور / خواجه پور / حسینی
  با توجه به برگزاری جلسه حضوری و ویدئو کنفرانسی با جنابعالی و ابلاغ شرح وظایف و اقداماتی که در هریک از حوزه های بیمارستانی / اموزشی / بهداشتی باید توسط جنابعالی انجام گیرد اقدام ویژه جلسه با مسئولین بسته و پیگیری هر یک از واحد ها در اقدام ویژه مرتبط انجام خواهد شد. جهت صدر ابلاغ نیز با مهندس حیدرپور مذاکره و در صورت تایید ایشان ابلاغ مسئولین فاوا در حوزه های درمان / اموزشی / بهداشتی صادرخواهد شد
  1399/5/22چهارشنبه - ساعت ١٤:٢٩
  #38983
  1(بسته شده) 1399/5/1 13:15:39 - 37460#
  • اقدامات :
  • برگزاریجلسات هفتکی با واحد های تابعه (معاونت)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  با سلام
  لطفا برنامه ریزی نمائید تا با کلیه واحد های تابعه دانشگاه جلساتی را با شرایط ذیل برگزار کنید:

  13.15 ظهر | 1 مرداد 99
  2(بسته شده) 1399/5/6 07:51:41 - 37667#
  • اقدامات :
  • برگزاریجلسات هفتکی با واحد های تابعه (عمومی)

  احسان حاتمی (0639476236)

  سلام در خصوص برگزاری جلسات بهبود و پایش وضعیت دانشکده ها لطفا جلسه ای با تمام دانشکده ها (بجز پزشکی که حضور داشت ) برای سه شنبه 7-5-99 هماهنگ کنید

  7.51 صبح | 6 مرداد 99

  احسان حاتمی (0639476236)

  سلام همچنان منتظر برنامه ريزي و اعلام نتايج بررسي واحد ها هستم خبري نشد مهندس

  9.26 صبح | 12 مرداد 99

  احسان حاتمی (0639476236)

  با تشکر از حضور شما در جلسه 21-5-99 مقرر گردید تیکتی به دانشکدها در خصوص مسائل ارسال شود / در مورد زمانبدی هم اگر نیاز به تمدید اقدام ویژه وجود دارد با خانم مهندس حسینی معصوم مکاتبه شود

  15.50 ظهر | 21 مرداد 99

  فرشید خواجه پور (0829409009)

  سلام علیکم
  تیکت برای تمام دانشکده ها ارسال شد، پیرو آن تماس با مسئولین فاوا دانشکده هم گرفته شد، مقرر گردید تا اگر دانشکده ای برای حل مشکلات خود نیازمند زمان بیشتر بودند به خانم مهندس حسینی اطلاع رسانی نمایند. با تشکر

  8.51 صبح | 22 مرداد 99
  3(بسته شده) 1399/5/6 14:15:38 - 37842#
  • اقدامات :
  • برگزاریجلسات هفتکی با واحد های تابعه (عمومی)

  احسان حاتمی (0639476236)

  سلام با توجه به دستور مدیر محترم فاوا لطفا هماهنگی لازم برای بهبود و پایش عملکرد تمامی بیمارستان ها (مانند امام علی و امام حسن ) صورت گیرد/
  1.مهندس حاتمی بعنوان ناظر د رجلسه روز یکشبنه 12-5-99 حضور خواهد داشت و فرایند و روش کار توضیح خواهد داد
  2. مهندس قاسم پور تیکتی به کلیه بیمارستان ها ارسال نمایید که مسائل و مشکلات خودشون را دسته بندی و درجلسه طرح نمایند ( کلیه مسائل و مشکلات شبکه / زیرساخت / نرم افزار /...)

  14.15 ظهر | 6 مرداد 99
  4 1399/5/8 09:30:01 - 37999#
  • اقدامات :
  • جلسات با مسئولین فاوا (عمومی)

  احسان حاتمی (0639476236)

  سلام شما بعنوان مسئول اقدام ویژه در واحد های زیر مجموعه خود هستید. حتما اقدام ویژه را در لیست اقدامات خود ویرایش و به هر اقدام افرادی که لازم است تیکت منتسب کنند را اضافه کنید.

  9.30 صبح | 8 مرداد 99

  فرشید خواجه پور (0829409009)

  سلام علیکم
  هنوز ابلاغ رسمی بابت مسئول اقدام ویژه واحدهای زیر مجموعه (که به لحاظ شرح وظایف و امتیازات برای مسئولین فاوا مهم هستند) از طریق اتوماسیون به بنده ارجاع نشده، تا ارسال ابلاغ رسمی بنده کماکان در این خصوص همکاری لازم را خواهم داشت.

  12.4 ظهر | 21 مرداد 99
  5(بسته شده) 1399/5/13 11:39:33 - 38349#
  • اقدامات :
  • جلسات با مسئولین فاوا (عمومی)

  احسان حاتمی (0639476236)

  باسلام لطفا در پروژه هایی زیر دسترسی انتساب تیکت برای من ایجاد کنید. در کلسه این پروژه ها مسئول افراد دیگر هستند
  1.ساماندهی وضعیت فاوا در
  بیمارستان امام رضا
  بیمارستان بنت الهدی
  بیمارستان جاجرم
  بیمارستان هاشمی و امام شیروان
  بیمارستان پور سینا
  بیمارستان امام علی
  بیمارستان فاورج
  2. ساماندهی وضعیت فاوا در کلیه دانشکده ها
  دانشکده پزشکی
  دانشکده پرستاری
  دانشکده دندان
  دانشکده بهداشت
  دانشکده شیروان

  11.39 صبح | 13 مرداد 99
  6(بسته شده) 1399/5/14 08:09:58 - 38409#
  • اقدامات :
  • جلسات با مسئولین فاوا (عمومی)

  احسان حاتمی (0639476236)

  سلام وضعیت فاوا بیمارستان ها دارای تاخیر می باشد در صورتی که نیاز به تمدید مهلت دارید با خانم مهندس حصاری هماهنگ کنید

  8.9 صبح | 14 مرداد 99

  احسان حاتمی (0639476236)

  طی جلسه فاوا درمان مورخه 15-5-99 که با حضور مهندس حاتمی برگزار شد موارد به اطلاع کلیه کارشناسان فاوا بیمارستان ها رسانده شد. مقرر گردید مسائل حوزه درمان دسته بندی و ارسال شود

  12.46 ظهر | 15 مرداد 99
  7(بسته شده) 1399/5/22 14:29:14 - 38983#
  • اقدامات :
  • جلسات با مسئولین فاوا (عمومی)

  احسان حاتمی (0639476236)

  با سلام مهندس عزیز : قاسم پور / خواجه پور / حسینی
  با توجه به برگزاری جلسه حضوری و ویدئو کنفرانسی با جنابعالی و ابلاغ شرح وظایف و اقداماتی که در هریک از حوزه های بیمارستانی / اموزشی / بهداشتی باید توسط جنابعالی انجام گیرد اقدام ویژه جلسه با مسئولین بسته و پیگیری هر یک از واحد ها در اقدام ویژه مرتبط انجام خواهد شد. جهت صدر ابلاغ نیز با مهندس حیدرپور مذاکره و در صورت تایید ایشان ابلاغ مسئولین فاوا در حوزه های درمان / اموزشی / بهداشتی صادرخواهد شد

  14.29 ظهر | 22 مرداد 99