راه اندازی شبکه انبار مرکزی بیمارستان ( سوله) به کمک رادیو (بیمارستان امام حسن (ع))

 • مسئول :
 • سیدحسن هاشمی علیزادهسیدحسن هاشمی علیزاده
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/11/1
  • تخمین پایان : 1397/12/29
  • پایان به موقع : 1397/12/29
  • مدت زمان تخمین : 58 روز
  • روز های کاری : 40 روز
  • مدت زمان اجرا : 58 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 15 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام
  این تیکت جهت بستن اقدام "راه اندازی شبکه انبار مرکزی بیمارستان ( سوله) به کمک رادیو" در سال 97 می باشد.
  با تشکر
  1399/5/6دوشنبه - ساعت ١٣:٢٠
  #37829
  1(بسته شده) 1399/5/6 13:20:14 - 37829#
  • اقدامات :
  • راه اندازی شبکه انبار مرکزی بیمارستان ( سوله) به کمک رادیو (بیمارستان امام حسن (ع))

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  این تیکت جهت بستن اقدام "راه اندازی شبکه انبار مرکزی بیمارستان ( سوله) به کمک رادیو" در سال 97 می باشد.
  با تشکر

  13.20 ظهر | 6 مرداد 99