پشتیبانی سامانه های تیکت، رنکینگ، پرتال سال 98 (طراحی و برنامه نویسی سامانه تیکت)

 • پشتیبانی و برگزاری جلسات آموزش سامانه های تیکت، رنکینگ، پرتال در سال 98
 • مسئول :
 • میلاد قاضی زادهمیلاد قاضی زاده
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/1/1
  • تخمین پایان : 1398/12/1
  • پایان به موقع : 1398/12/1
  • مدت زمان تخمین : 336 روز
  • روز های کاری : 220 روز
  • مدت زمان اجرا : 336 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 192 ساعت/نفر
  • میلاد قاضی زاده : 192 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام
  احتراما به استحضار میرساند
  حسب دستور مدیر محترم فاوا مبنی بر پشتیبانی سامانه های تیکت، رنکینگ و پرتال در سال 98، این مورد در دستور کار قرار گرفت
  1399/4/23دوشنبه - ساعت ١١:١٩
  #36972
  1(بسته شده) 1399/4/23 11:19:12 - 36972#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی سامانه های تیکت، رنکینگ، پرتال سال 98 (طراحی و برنامه نویسی سامانه تیکت)

  میلاد قاضی زاده (2259937721)

  با سلام
  احتراما به استحضار میرساند
  حسب دستور مدیر محترم فاوا مبنی بر پشتیبانی سامانه های تیکت، رنکینگ و پرتال در سال 98، این مورد در دستور کار قرار گرفت

  11.19 صبح | 23 تير 99