طراحی سامانه تیکت (طراحی و برنامه نویسی سامانه تیکت)

 • طراحی سامانه مدیریت درخواست ها از مدیریت فاوا
 • مسئول :
 • میلاد قاضی زادهمیلاد قاضی زاده
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/9/1
  • تخمین پایان : 1397/9/1
  • پایان به موقع : 1397/9/1
  • مدت زمان تخمین : 365 روز
  • روز های کاری : 244 روز
  • مدت زمان اجرا : 365 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 540 ساعت/نفر
  • میلاد قاضی زاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام
  احتراما به استحضار میرساند
  حسب دستور مدیر محترم فاوا مبنی بر طراحی و پیاده سازی طراحی سامانه تیکت، این مورد در دستور کار قرار گرفت
  1399/4/23دوشنبه - ساعت ١١:٠
  #36968
  1(بسته شده) 1399/4/23 11:00:41 - 36968#
  • اقدامات :
  • طراحی سامانه تیکت (طراحی و برنامه نویسی سامانه تیکت)

  میلاد قاضی زاده (2259937721)

  با سلام
  احتراما به استحضار میرساند
  حسب دستور مدیر محترم فاوا مبنی بر طراحی و پیاده سازی طراحی سامانه تیکت، این مورد در دستور کار قرار گرفت

  11.0 صبح | 23 تير 99