امور اداری سال 99 (عمومی)

این پروژه در نتیجه ادغام پروژه های ذیل ایجاد گردیده است :
 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/1/1
  • تخمین پایان : 1399/12/28
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 244 روز
  • مدت زمان اجرا : 389 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 161 ساعت/نفر
  • سیما حسینی معصوم : 150 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 1 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 10 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام درخصوص اقدام امور اداری سال 99:
  - پاسخ به نامه ها
  - بررسی عملکرد همکاران در زمان دورکاری کرونا
  -شرکت در جلسات
  - بررسی تیکت های فاوا ستاد
  - جمع آوری لیست اضافه کار و کارانه مدیریت فاوا
  - بررسی حضور غیاب همکاران
  - ارزشیابی کارکنان
  -پیگیری و نامه نگاری ابلاغ های جابجایی- شروع به کار پایان کار - استعلاجی و ...
  1399/4/22یكشنبه - ساعت ٨:٤١
  #36867
  درخصوص امور اداری مهر ماه:
  - اعلام اضافه کار و کارانه شهریور ماه
  2- ابلاغ خانم مهندس محمد نیا
  3- ارسال نامه های اداری
  4- بررسی نامه ها و تیکتها
  5- ایده های فاوا
  1399/7/30چهارشنبه - ساعت ١٥:١٠
  #42864
  1(بسته شده) 1399/4/22 08:41:38 - 36867#
  • اقدامات :
  • امور اداری سال 99 (معاونت)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام درخصوص اقدام امور اداری سال 99:
  - پاسخ به نامه ها
  - بررسی عملکرد همکاران در زمان دورکاری کرونا
  -شرکت در جلسات
  - بررسی تیکت های فاوا ستاد
  - جمع آوری لیست اضافه کار و کارانه مدیریت فاوا
  - بررسی حضور غیاب همکاران
  - ارزشیابی کارکنان
  -پیگیری و نامه نگاری ابلاغ های جابجایی- شروع به کار پایان کار - استعلاجی و ...

  8.41 صبح | 22 تير 99
  2(بسته شده) 1399/7/30 15:10:01 - 42864#
  • اقدامات :
  • امور اداری سال 99 (عمومی)

  شبنم حصاری (0682469173)

  درخصوص امور اداری مهر ماه:
  - اعلام اضافه کار و کارانه شهریور ماه
  2- ابلاغ خانم مهندس محمد نیا
  3- ارسال نامه های اداری
  4- بررسی نامه ها و تیکتها
  5- ایده های فاوا

  15.10 ظهر | 30 مهر 99