امور اداری سال 97 (عمومی)

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/1/1
  • تخمین پایان : 1397/12/29
  • پایان به موقع : 1397/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 245 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 800 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 800 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام درخصوص اقدام امور اداری:
  - پاسخ به نامه ها
  - بررسی درخواست های همکاران
  - جمع آوری لیست اضافه کار و کارانه مدیریت فاوا
  - ارزشیابی کارکنان
  -پیگیری و نامه نگاری ابلاغ های جابجایی- شروع به کار پایان کار - استعلاجی و ...
  1399/4/22یكشنبه - ساعت ٨:٣٢
  بررسی حضور غیاب همکاران 1399/4/22یكشنبه - ساعت ٨:٣٦
  #36864
  1(بسته شده) 1399/4/22 08:32:43 - 36864#
  • اقدامات :
  • امور اداری (معاونت)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام درخصوص اقدام امور اداری:
  - پاسخ به نامه ها
  - بررسی درخواست های همکاران
  - جمع آوری لیست اضافه کار و کارانه مدیریت فاوا
  - ارزشیابی کارکنان
  -پیگیری و نامه نگاری ابلاغ های جابجایی- شروع به کار پایان کار - استعلاجی و ...

  8.32 صبح | 22 تير 99

  شبنم حصاری (0682469173)

  بررسی حضور غیاب همکاران

  8.36 صبح | 22 تير 99