جمع آوری و ثبت آمار سالنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی- - سال99 (ثبت آماری)

 • مسئول :
 • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/1/1
  • تخمین پایان : 1399/4/31
  • پایان به موقع : 1399/4/31
  • مدت زمان تخمین : 123 روز
  • روز های کاری : 80 روز
  • مدت زمان اجرا : 123 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 60 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام آمار واطلاعات سالنامه سازمان مدیریت جمع آوری گردید.1399/4/24سه شنبه - ساعت ١١:٥٩
  #37053
  1(بسته شده) 1399/4/24 11:59:17 - 37053#
  • اقدامات :
  • جمع آوری و ثبت آمار سالنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی- - سال99 (جمع آوری و ثبت اطلاعات در سامانه های آماری)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام آمار واطلاعات سالنامه سازمان مدیریت جمع آوری گردید.

  11.59 صبح | 24 تير 99