تحلیل ساختار جدید سیب (Database Analysis)

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/1/25
  • تخمین پایان : 1399/2/17
  • پایان به موقع : 1399/2/17
  • مدت زمان تخمین : 23 روز
  • روز های کاری : 18 روز
  • مدت زمان اجرا : 23 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 35 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 35 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام درخصوص اقدام تحلیل ساختار جدید سیب:
  - موارد مورد تحلیل و تغییرات ساختار جدید به اطلاع آقای مهندس حیدرپور رسانده شد.
  1399/4/21شنبه - ساعت ١٤:٢٧
  #36856
  1(بسته شده) 1399/4/21 14:27:37 - 36856#
  • اقدامات :
  • تحلیل ساختار جدید سیب (معاونت)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام درخصوص اقدام تحلیل ساختار جدید سیب:
  - موارد مورد تحلیل و تغییرات ساختار جدید به اطلاع آقای مهندس حیدرپور رسانده شد.

  14.27 ظهر | 21 تير 99