جلسات هفتگی فاوا وزارت (عمومی)

 • این جلسات بصورت هفتگی در روز های شبنه بصورت ویدئوکنفرانس ساعت ۱۳ لغایت ۱۵ برگزار می شود
 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/4/1
  • تخمین پایان : 1398/11/18
  • پایان به موقع : 1398/11/18
  • مدت زمان تخمین : 230 روز
  • روز های کاری : 155 روز
  • مدت زمان اجرا : 230 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 50 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 50 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام درخصوص اقدام شرکت در جلسات فاوا وزارت هر شنبه :
  جلسات فاوا وزارت شنبه های هر هفته ساعت 13 الی 15 با دستور جلسه ای که برای آقای مهندس حیدرپور بصورت پیام ارسال میگردید تشکیل مشود.
  1399/4/21شنبه - ساعت ١٤:١٧
  #36853
  1(بسته شده) 1399/4/21 14:17:55 - 36853#
  • اقدامات :
  • شرکت در جلسات فاوا وزارت هر شنبه (معاونت)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام درخصوص اقدام شرکت در جلسات فاوا وزارت هر شنبه :
  جلسات فاوا وزارت شنبه های هر هفته ساعت 13 الی 15 با دستور جلسه ای که برای آقای مهندس حیدرپور بصورت پیام ارسال میگردید تشکیل مشود.

  14.17 ظهر | 21 تير 99