آموزش کانفیگ رادیو میکروتیک (سواد رایانه ای)

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/10/15
  • تخمین پایان : 1398/10/30
  • پایان به موقع : 1398/10/30
  • مدت زمان تخمین : 15 روز
  • روز های کاری : 12 روز
  • مدت زمان اجرا : 15 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 15 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام درخصوص اقدام آموزش کانفیگ رادیو
  اطلاعات در آدرس http://fava.nkums.ac.ir/Category/32359 بارگزاری گردید.
  1399/4/21شنبه - ساعت ١٤:١٣
  #36851
  1(بسته شده) 1399/4/21 14:13:10 - 36851#
  • اقدامات :
  • آموزش کانفیگ رادیو میکروتیک (معاونت)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام درخصوص اقدام آموزش کانفیگ رادیو
  اطلاعات در آدرس http://fava.nkums.ac.ir/Category/32359 بارگزاری گردید.

  14.13 ظهر | 21 تير 99