پیگیری تشکیل ستاد اجرایی پرونده الکترونیک سلامت و اجرای دستورالعمل های اعلامی از سوی وزارت (پرونده الکترونیک سلامت)

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/1/28
  • تخمین پایان : 1398/7/30
  • پایان به موقع : 1398/7/30
  • مدت زمان تخمین : 188 روز
  • روز های کاری : 125 روز
  • مدت زمان اجرا : 188 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 80 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 80 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام درخصوص اقدام پیگیری تشکیل ستاد اجرایی پرونده الکترونیک سلامت و اجرای دستورالعمل های اعلامی از سوی وزارت:
  اقدامات صورت گرفته در سایت فاوا در آدرس http://fava.nkums.ac.ir/Category/31526قرار گرفته است.
  1399/4/21شنبه - ساعت ١٣:٢٦
  #36837
  1(بسته شده) 1399/4/21 13:26:11 - 36837#
  • اقدامات :
  • پیگیری تشکیل ستاد اجرایی پرونده الکترونیک سلامت و اجرای دستورالعمل های اعلامی از سوی وزارت (معاونت)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام درخصوص اقدام پیگیری تشکیل ستاد اجرایی پرونده الکترونیک سلامت و اجرای دستورالعمل های اعلامی از سوی وزارت:
  اقدامات صورت گرفته در سایت فاوا در آدرس http://fava.nkums.ac.ir/Category/31526قرار گرفته است.

  13.26 ظهر | 21 تير 99