راه اندازی سیستم تلفن همراهی بیمار در لابی بیمارستان (بیمارستان امام حسن (ع))

 • مسئول :
 • سیدحسن هاشمی علیزادهسیدحسن هاشمی علیزاده
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/9/1
  • تخمین پایان : 1397/9/20
  • پایان به موقع : 1397/9/20
  • مدت زمان تخمین : 19 روز
  • روز های کاری : 13 روز
  • مدت زمان اجرا : 19 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 15 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام
  این تیکت جهت بستن اقدام "راه اندازی سیستم تلفنی همراهی بیمار" در سال 97 می باشد.
  با تشکر
  1399/5/6دوشنبه - ساعت ١٣:١٩
  با سلام
  این تیکت جهت بستن اقدام "راه اندازی سیستم تلفن همراهی بیمار در لابی بیمارستان" در سال 97 می باشد.
  با تشکر
  1399/5/6دوشنبه - ساعت ١٣:٢٢
  #37828
  1(بسته شده) 1399/5/6 13:19:22 - 37828#
  • اقدامات :
  • راه اندازی سیستم تلفن همراهی بیمار در لابی بیمارستان (بیمارستان امام حسن (ع))

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  این تیکت جهت بستن اقدام "راه اندازی سیستم تلفنی همراهی بیمار" در سال 97 می باشد.
  با تشکر

  13.19 ظهر | 6 مرداد 99

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  این تیکت جهت بستن اقدام "راه اندازی سیستم تلفن همراهی بیمار در لابی بیمارستان" در سال 97 می باشد.
  با تشکر

  13.22 ظهر | 6 مرداد 99