راه اندازی فکس آنالوگ در بستر دیجیتال (بیمارستان امام حسن (ع))

 • مسئول :
 • سیدحسن هاشمی علیزادهسیدحسن هاشمی علیزاده
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/3/1
  • تخمین پایان : 1397/6/30
  • پایان به موقع : 1397/6/30
  • مدت زمان تخمین : 122 روز
  • روز های کاری : 82 روز
  • مدت زمان اجرا : 122 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 35 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام
  این تیکت جهت بستن اقدام " راه اندازی فکس آنالوگ در بستر دیجیتال" در سال 97 می باشد.
  با تشکر
  1399/5/6دوشنبه - ساعت ١١:٩
  #37772
  1(بسته شده) 1399/5/6 11:09:30 - 37772#
  • اقدامات :
  • راه اندازی فکس آنالوگ در بستر دیجیتال (بیمارستان امام حسن (ع))

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  این تیکت جهت بستن اقدام " راه اندازی فکس آنالوگ در بستر دیجیتال" در سال 97 می باشد.
  با تشکر

  11.9 صبح | 6 مرداد 99