اتصال دستگاه آزمایشگاه به HIS (بیمارستان امام حسن (ع))

 • مسئول :
 • سیدحسن هاشمی علیزادهسیدحسن هاشمی علیزاده
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/4/21
  • تخمین پایان : 1396/6/28
  • پایان به موقع : 1396/6/28
  • مدت زمان تخمین : 69 روز
  • روز های کاری : 48 روز
  • مدت زمان اجرا : 69 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 30 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام
  این تیکت جهت بستن اقدام "اتصال دستگاه آزمایشگاه به HIS" در سال 96 می باشد
  با تشکر
  1399/5/6دوشنبه - ساعت ١١:٤
  #37762
  1(بسته شده) 1399/5/6 11:04:06 - 37762#
  • اقدامات :
  • اتصال دستگاه آزمایشگاه به HIS (بیمارستان امام حسن (ع))

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  این تیکت جهت بستن اقدام "اتصال دستگاه آزمایشگاه به HIS" در سال 96 می باشد
  با تشکر

  11.4 صبح | 6 مرداد 99