پیگیری و پایش برنامه عملیاتی برنامه بودجه و وزارت (ارزیابی عملکرد)

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/1/1
  • تخمین پایان : 1398/2/31
  • پایان به موقع : 1398/2/31
  • مدت زمان تخمین : 791 روز
  • روز های کاری : 523 روز
  • مدت زمان اجرا : 791 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 160 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 160 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام درخصوص اقدام پیگیری و پایش برنامه عملیاتی برنامه بودجه و وزارت:
  برنامه عملیاتی وزارت hop 10 روز اول هر ماه برای تکمیل شاخص ها
  برنامه عملیاتی برنامه بوجه در دو زمان 1- برای تکمیل اطلاعات 2- دفاع از اطلاعات وارد شده در سامانه تسما و ویرایش آن ها در سازمان مدیریت.
  1399/4/21شنبه - ساعت ١٠:٥٠
  #36804
  1(بسته شده) 1399/4/21 10:50:36 - 36804#
  • اقدامات :
  • پیگیری و پایش برنامه عملیاتی برنامه بودجه و وزارت (معاونت)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام درخصوص اقدام پیگیری و پایش برنامه عملیاتی برنامه بودجه و وزارت:
  برنامه عملیاتی وزارت hop 10 روز اول هر ماه برای تکمیل شاخص ها
  برنامه عملیاتی برنامه بوجه در دو زمان 1- برای تکمیل اطلاعات 2- دفاع از اطلاعات وارد شده در سامانه تسما و ویرایش آن ها در سازمان مدیریت.

  10.50 صبح | 21 تير 99