ایجاد فایل آموزشی HIS (سواد رایانه ای)

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/10/2
  • تخمین پایان : 1396/12/1
  • پایان به موقع : 1396/12/1
  • مدت زمان تخمین : 59 روز
  • روز های کاری : 42 روز
  • مدت زمان اجرا : 59 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 30 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 30 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام اقدام ایجاد فایل آموزشی HIS سال 96:
  فایل ها در قسمت آموزش سایت فاوا به آدرس : http://fava.nkums.ac.ir/Category/24651 قرار داده شده است.
  1399/4/21شنبه - ساعت ٨:٣٦
  #36772
  1(بسته شده) 1399/4/21 08:36:50 - 36772#
  • اقدامات :
  • ایجاد فایل آموزشی HIS (معاونت)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام اقدام ایجاد فایل آموزشی HIS سال 96:
  فایل ها در قسمت آموزش سایت فاوا به آدرس : http://fava.nkums.ac.ir/Category/24651 قرار داده شده است.

  8.36 صبح | 21 تير 99