رفع مشکلات فاوا زمان راه اندازی بیمارستان امام حسن (ع) (بیمارستان امام حسن (ع))

 • مسئول :
 • شبنم حصاریشبنم حصاری
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/3/1
  • تخمین پایان : 1396/12/1
  • پایان به موقع : 1396/11/30
  • مدت زمان تخمین : 274 روز
  • روز های کاری : 183 روز
  • مدت زمان اجرا : 273 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 2800 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 2800 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام اقدامات در خصوص رفع مشکلات فاوا بیمارستان امام حسن (ع) سال 96:
  راه اندازی HIS در قسمت های پاراکلینیک ، اورژانس ، بخش های جدید بستری و کلینیک بیمارستان امام حسن (ع)
  راه اندازی سرور Hmis در بیمارستان امام حسن (ع)
  راه اندازی سرور Pacs به صورت تحت وب و Division در بیمارستان امام حسن (ع)
  مکاتبه و اقدام درخصوص ثبت نام بیمارستان امام حسن در سایت استعلام هویت با وزارت بهداشت
  راه اندازی دبیرخانه اتوماسیون اداری و ایجاد کارتابل برای پرسنل بیمارستان
  راه اندازی Ups در دیتا سنتر بیمارستان اما م حسن(ع)
  راه اندازی دکل مخابراتی در بیمارستان
  تجهیز دکل مخابراتی به صاعقه گیر
  مکاتبه و اقدام درخصوص دریافت شناسه سپاس بیمارستان با وزارت بهداشت
  راه اندازی سرویس های سپاس (سرویس تخت ، روکش اسناد و پذیرش برخط)
  regester نمودن توکن های استعلام هویت بیمارستان و ارتباط با His
  انبارگردانی دارویی و لوازم مصرفی کل بخش های بیمارستان
  راه اندازی OU بیمارستان امام حسن (ع) و ایجاد User برای بهرمندی پرسنل از اینترنت
  راه اندازی سامانه تیکتینگ و آموزش نحوه کار سامانه به کارکنان در بیمارستان
  1399/4/21شنبه - ساعت ٨:٣٤
  جح این موارد بیمارستان امام حسن را تحت اقدام ( راه اندازی بیمارستان) ایجاد کنید و این موارد را به اقدام منتسب کنید1399/4/21شنبه - ساعت ٨:٣٦
  #36770
  1(بسته شده) 1399/4/21 08:34:05 - 36770#
  • اقدامات :
  • رفع مشکلات فاوا زمان راه اندازی بیمارستان امام حسن (ع) (معاونت)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام اقدامات در خصوص رفع مشکلات فاوا بیمارستان امام حسن (ع) سال 96:
  راه اندازی HIS در قسمت های پاراکلینیک ، اورژانس ، بخش های جدید بستری و کلینیک بیمارستان امام حسن (ع)
  راه اندازی سرور Hmis در بیمارستان امام حسن (ع)
  راه اندازی سرور Pacs به صورت تحت وب و Division در بیمارستان امام حسن (ع)
  مکاتبه و اقدام درخصوص ثبت نام بیمارستان امام حسن در سایت استعلام هویت با وزارت بهداشت
  راه اندازی دبیرخانه اتوماسیون اداری و ایجاد کارتابل برای پرسنل بیمارستان
  راه اندازی Ups در دیتا سنتر بیمارستان اما م حسن(ع)
  راه اندازی دکل مخابراتی در بیمارستان
  تجهیز دکل مخابراتی به صاعقه گیر
  مکاتبه و اقدام درخصوص دریافت شناسه سپاس بیمارستان با وزارت بهداشت
  راه اندازی سرویس های سپاس (سرویس تخت ، روکش اسناد و پذیرش برخط)
  regester نمودن توکن های استعلام هویت بیمارستان و ارتباط با His
  انبارگردانی دارویی و لوازم مصرفی کل بخش های بیمارستان
  راه اندازی OU بیمارستان امام حسن (ع) و ایجاد User برای بهرمندی پرسنل از اینترنت
  راه اندازی سامانه تیکتینگ و آموزش نحوه کار سامانه به کارکنان در بیمارستان

  8.34 صبح | 21 تير 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  این موارد بیمارستان امام حسن را تحت اقدام ( راه اندازی بیمارستان) ایجاد کنید و این موارد را به اقدام منتسب کنید

  8.36 صبح | 21 تير 99