اصلاح قوانين نظام آماري و فرآیندهای آن و همچنین ایجاد همگرایی بین سازمانی در حوزه آمار (داشبورد سهم)

 • مسئول :
 • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/1/1
  • تخمین پایان : 1398/12/29
  • پایان به موقع : 1398/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 239 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 300 ساعت/نفر
  • بابک قهرمانی : 1 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام جلسات و فعالیتهای لازم در خصوص اصلاح قوانین نظام آماری انجام گردید.1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١٤:٥٧
  #36723
  1(بسته شده) 1399/4/18 14:57:57 - 36723#
  • اقدامات :
  • اصلاح قوانين نظام آماري و فرآیندهای آن و همچنین ایجاد همگرایی بین سازمانی در حوزه آمار (داشبورد آماری سهم)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام جلسات و فعالیتهای لازم در خصوص اصلاح قوانین نظام آماری انجام گردید.

  14.57 ظهر | 18 تير 99