آموزش و پشتیبانی پرسنل آماری در کار با سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه (داشبورد سهم)

 • مسئول :
 • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/1/1
  • تخمین پایان : 1398/12/29
  • پایان به موقع : 1398/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 239 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 500 ساعت/نفر
  • بابک قهرمانی : 250 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 250 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام آموزش های لازم در خصوص سهم و همچنین پشتیبانی سامانه مذکور انجام گردید1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١٤:٥١
  #36720
  1(بسته شده) 1399/4/18 14:51:35 - 36720#
  • اقدامات :
  • آموزش و پشتیبانی پرسنل آماری در کار با سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه (داشبورد آماری سهم)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام آموزش های لازم در خصوص سهم و همچنین پشتیبانی سامانه مذکور انجام گردید

  14.51 ظهر | 18 تير 99