هدف گذاری جهت پیاده سازی و توسعه نظام آماري مدرن (داشبورد سهم)

 • مسئول :
 • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/3/1
  • تخمین پایان : 1398/3/31
  • پایان به موقع : 1398/3/31
  • مدت زمان تخمین : 30 روز
  • روز های کاری : 18 روز
  • مدت زمان اجرا : 30 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 12 ساعت/نفر
  • بابک قهرمانی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  بق هدف گذاری جهت پیاده سازی و توسعه نظام آماري مدرن
  در نامه ابلاغ اینجانب بعنوان مسئول اداره آمار این برنامه درج شده است.
  1399/4/21شنبه - ساعت ١٤:٦
  #36847
  1(بسته شده) 1399/4/21 14:06:05 - 36847#
  • اقدامات :
  • هدف گذاری جهت پیاده سازی و توسعه نظام آماري مدرن (داشبورد آماری سهم)
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  هدف گذاری جهت پیاده سازی و توسعه نظام آماري مدرن
  در نامه ابلاغ اینجانب بعنوان مسئول اداره آمار این برنامه درج شده است.

  14.6 ظهر | 21 تير 99