تهیه سالنامه آماری-98 (سالنامه)

 • مسئول :
 • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/1/1
  • تخمین پایان : 1398/8/30
  • پایان به موقع : 1398/8/30
  • مدت زمان تخمین : 245 روز
  • روز های کاری : 157 روز
  • مدت زمان اجرا : 245 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 240 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام آمار سالنامه آماری سال 98 تکمیل گردید1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١٤:٤٨
  #36717
  1(بسته شده) 1399/4/18 14:48:36 - 36717#
  • اقدامات :
  • تهیه سالنامه آماری-98 (سالنامه)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام آمار سالنامه آماری سال 98 تکمیل گردید

  14.48 ظهر | 18 تير 99