آمار مربوط به تسهیلات بهداشتی و درمانی-98 (آمار تسهیلات بهداشتی و درمانی)

 • مسئول :
 • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/1/1
  • تخمین پایان : 1398/7/1
  • پایان به موقع : 1398/7/1
  • مدت زمان تخمین : 186 روز
  • روز های کاری : 119 روز
  • مدت زمان اجرا : 186 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 120 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام آمار تسهیلات بهداشتی درمانی سال 98 جمع آوری گردید1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١٤:٤٨
  #36715
  1(بسته شده) 1399/4/18 14:48:05 - 36715#
  • اقدامات :
  • آمار مربوط به تسهیلات بهداشتی و درمانی-98 (آمار تسهیلات بهداشتی و درمانی)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام آمار تسهیلات بهداشتی درمانی سال 98 جمع آوری گردید

  14.48 ظهر | 18 تير 99