آموزش و پشتیبانی پرسنل آماری در کار با سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه (داشبورد سهم)

 • مسئول :
 • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/1/1
  • تخمین پایان : 1397/12/29
  • پایان به موقع : 1397/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 245 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 500 ساعت/نفر
  • بابک قهرمانی : 1 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام آموزشهای لازم و همچنین پشتیبانی در خصوص سهم انجام گردید.1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١٣:٣٦
  #36701
  1(بسته شده) 1399/4/18 13:36:03 - 36701#
  • اقدامات :
  • آموزش و پشتیبانی پرسنل آماری در کار با سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه (داشبورد آماری سهم)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام آموزشهای لازم و همچنین پشتیبانی در خصوص سهم انجام گردید.

  13.36 ظهر | 18 تير 99