بررسی آمار بیمارستانها-97 (آمار بیمارستان)

 • مسئول :
 • زهرا جعفرزادهزهرا جعفرزاده
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/1/1
  • تخمین پایان : 1397/12/29
  • پایان به موقع : 1397/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 245 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 140 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام آمار ماهانه بیمارستانها بررسی گردید 1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١٣:٣٢
  #36697
  1(بسته شده) 1399/4/18 13:32:43 - 36697#
  • اقدامات :
  • بررسی آمار بیمارستانها-97 (آمار بیمارستان)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام آمار ماهانه بیمارستانها بررسی گردید

  13.32 ظهر | 18 تير 99