جمع آوری و ثبت آمار مورد درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی-97 (ثبت آماری)

 • مسئول :
 • زهرا جعفرزادهزهرا جعفرزاده
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/1/1
  • تخمین پایان : 1397/8/30
  • پایان به موقع : 1397/8/30
  • مدت زمان تخمین : 245 روز
  • روز های کاری : 164 روز
  • مدت زمان اجرا : 245 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 180 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام آمار و اطلاعات سازمان مدیریت مربوط به سال 97تکمیل و ارسال گردید.1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١٣:٣١
  #36696
  1(بسته شده) 1399/4/18 13:31:31 - 36696#
  • اقدامات :
  • جمع آوری و ثبت آمار مورد درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی-97 (جمع آوری و ثبت اطلاعات در سامانه های آماری)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام آمار و اطلاعات سازمان مدیریت مربوط به سال 97تکمیل و ارسال گردید.

  13.31 ظهر | 18 تير 99