امور نگهداری و بروز رسانی اطلاعات سهم(داده ها، گراف و سطوح دسترسی) (داشبورد سهم)

 • مسئول :
 • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/3/1
  • تخمین پایان : 1396/12/29
  • پایان به موقع : 1396/12/29
  • مدت زمان تخمین : 302 روز
  • روز های کاری : 202 روز
  • مدت زمان اجرا : 302 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 580 ساعت/نفر
  • بابک قهرمانی : 1 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام داده های آماری و محتوای داده ها در سهم تعریف گردید1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١٢:٢٥
  #36683
  1(بسته شده) 1399/4/18 12:25:49 - 36683#
  • اقدامات :
  • امور نگهداری و بروز رسانی اطلاعات سهم(داده ها، گراف و سطوح دسترسی) (داشبورد آماری سهم)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام داده های آماری و محتوای داده ها در سهم تعریف گردید

  12.25 ظهر | 18 تير 99