تهیه سالنامه آماری-97 (سالنامه)

 • مسئول :
 • زهرا جعفرزادهزهرا جعفرزاده
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/1/1
  • تخمین پایان : 1397/8/30
  • پایان به موقع : 1397/8/30
  • مدت زمان تخمین : 245 روز
  • روز های کاری : 164 روز
  • مدت زمان اجرا : 245 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 240 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام آمار سالنامه 1396 تکمیل گردید.1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١٢:٢٣
  #36679
  با سلام آمار سالنامه سال 97 تکمیل گردید1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١٣:٣٤
  #36699
  1(بسته شده) 1399/4/18 12:23:44 - 36679#
  • اقدامات :
  • تهیه سالنامه آماری (سالنامه)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام آمار سالنامه 1396 تکمیل گردید.

  12.23 ظهر | 18 تير 99
  2(بسته شده) 1399/4/18 13:34:46 - 36699#
  • اقدامات :
  • تهیه سالنامه آماری-97 (سالنامه)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام آمار سالنامه سال 97 تکمیل گردید

  13.34 ظهر | 18 تير 99