آمار مربوط به تسهیلات بهداشتی و درمانی (آمار تسهیلات بهداشتی و درمانی)

 • مسئول :
 • زهرا جعفرزادهزهرا جعفرزاده
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1396/1/1
  • تخمین پایان : 1396/6/31
  • پایان به موقع : 1396/6/31
  • مدت زمان تخمین : 185 روز
  • روز های کاری : 120 روز
  • مدت زمان اجرا : 185 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 120 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام آمار تسهیلات بهداشتی درمانی سال96 بررسی و تکمیل گردید.1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١٢:٢٤
  #36681
  1(بسته شده) 1399/4/18 12:24:28 - 36681#
  • اقدامات :
  • آمار مربوط به تسهیلات بهداشتی و درمانی (آمار تسهیلات بهداشتی و درمانی)

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام آمار تسهیلات بهداشتی درمانی سال96 بررسی و تکمیل گردید.

  12.24 ظهر | 18 تير 99