دستیابی به تکنولوژی طراحی فرم ها و فرایندهای الکترونیکی در دانشگاه (دبیرخانه الکترونیک)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/7/16
  • تخمین پایان : 1398/12/29
  • پایان به موقع : 1398/12/29
  • مدت زمان تخمین : 163 روز
  • روز های کاری : 110 روز
  • مدت زمان اجرا : 163 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 110 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • فاطمه گلی : 1 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
  • اشرف ژاله : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  جح فرآیند گواهی خرید1399/1/26سه شنبه - ساعت ١٢:٧
  جح به این صورت که کارشناس فاوا واحد مشاهده و انجام کار را شخصا تأیید کند1399/1/26سه شنبه - ساعت ١٢:٨
  سلام.
  در این خصوص با مهندس جوادی جلسه ای برگزار گردید و مقرر گردید فرآیند درخواستی با هماهنگی واحدهای مرتبط آماده و ایجاد شود.
  1399/1/27چهارشنبه - ساعت ١٠:١٤
  با اقای حسن محمدزاده صحبت کردم . ایشون میگفت که این فرایند جدا از فرایند خرید هست و بیشتر مرتبط با واحد فنی دانشگاه می باشد. یعنی فرایندی کاملا مجزا از خرید.1399/1/30شنبه - ساعت ٨:٢٩
  #31779
  از تاریخ 98/0601 توانایی ایجاد فرم ها وفرایندهای الکترونیکی در دانشگاه به وجود آمده است و تا کنون فرم های الکترونیکی درخواست کالا از انبار، درخواست خرید، درخواست ژتون غذا ، ارتقا طبقه رتبه ارشد عالی خبره و .... در اتوماسیون فراهم آمده است.1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١٣:٥٣
  #36709
  1(بسته شده) 1399/1/26 12:07:24 - 31779#
  • اقدامات :
  • دستیابی به تکنولوژی طراحی فرم ها و فرایندهای الکترونیکی در دانشگاه (دبیرخانه الکترونیک)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  فرآیند گواهی خرید

  12.7 ظهر | 26 فروردين 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  به این صورت که کارشناس فاوا واحد مشاهده و انجام کار را شخصا تأیید کند

  12.8 ظهر | 26 فروردين 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  سلام.
  در این خصوص با مهندس جوادی جلسه ای برگزار گردید و مقرر گردید فرآیند درخواستی با هماهنگی واحدهای مرتبط آماده و ایجاد شود.

  10.14 صبح | 27 فروردين 99

  احسان حاتمی (0639476236)

  با اقای حسن محمدزاده صحبت کردم . ایشون میگفت که این فرایند جدا از فرایند خرید هست و بیشتر مرتبط با واحد فنی دانشگاه می باشد. یعنی فرایندی کاملا مجزا از خرید.

  8.29 صبح | 30 فروردين 99
  2(بسته شده) 1399/4/18 13:53:59 - 36709#
  • اقدامات :
  • دستیابی به تکنولوژی طراحی فرم ها و فرایندهای الکترونیکی در دانشگاه (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  از تاریخ 98/0601 توانایی ایجاد فرم ها وفرایندهای الکترونیکی در دانشگاه به وجود آمده است و تا کنون فرم های الکترونیکی درخواست کالا از انبار، درخواست خرید، درخواست ژتون غذا ، ارتقا طبقه رتبه ارشد عالی خبره و .... در اتوماسیون فراهم آمده است.

  13.53 ظهر | 18 تير 99