جشنواره شهید رجایی در شاخص توسعه زیرساخت دولت الکترونیک (E-Government)

 • مسئول :
 • جواد حیدرپورجواد حیدرپور
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1397/1/1
  • تخمین پایان : 1397/12/29
  • پایان به موقع : 1397/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 245 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 50 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
  • سمانه مومنی : 1 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  انتخاب دانشگاه به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی در شاخص توسعه زیرساخت دولت الکترونیکی در سال 971399/4/18چهارشنبه - ساعت ١٣:٤٢
  کلیه گزارشات جلسات برگزار شده در این خصوص در آدرس http://fava.nkums.ac.ir/Category/26388 قابل دسترسی می باشد.1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١٣:٤٣
  #36704
  1(بسته شده) 1399/4/18 13:42:29 - 36704#
  • اقدامات :
  • جشنواره شهید رجایی در شاخص توسعه زیرساخت دولت الکترونیک (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  انتخاب دانشگاه به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی در شاخص توسعه زیرساخت دولت الکترونیکی در سال 97

  13.42 ظهر | 18 تير 99

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  کلیه گزارشات جلسات برگزار شده در این خصوص در آدرس http://fava.nkums.ac.ir/Category/26388 قابل دسترسی می باشد.

  13.43 ظهر | 18 تير 99