ایجاد زیرساخت نسخه پیچی الکترونیکی در 84.5 درصد داروخانه های خصوصی استان (نسخه نویسی و نسخه پیچی)

 • مسئول :
 • جواد حیدرپورجواد حیدرپور
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/12/1
  • تخمین پایان : 1399/1/28
  • پایان به موقع : 1399/1/28
  • مدت زمان تخمین : 56 روز
  • روز های کاری : 34 روز
  • مدت زمان اجرا : 56 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 25 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  زیرساخت نسخه پیچی الکترونیکی در داروخانه های خصوصی از 981201 آغاز و با ارائه توکن نسخه پیچی الکترونیکی با همکاری دفاتر پیشخوان برای 84.5 درصد داروخانه های خصوص تا تاریخ 990120 انجام شده است.1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١٣:٥٠
  #36708
  1(بسته شده) 1399/4/18 13:50:13 - 36708#
  • اقدامات :
  • ایجاد زیرساخت نسخه پیچی الکترونیکی در 84.5 درصد داروخانه های خصوصی استان (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  زیرساخت نسخه پیچی الکترونیکی در داروخانه های خصوصی از 981201 آغاز و با ارائه توکن نسخه پیچی الکترونیکی با همکاری دفاتر پیشخوان برای 84.5 درصد داروخانه های خصوص تا تاریخ 990120 انجام شده است.

  13.50 ظهر | 18 تير 99