ایجاد زیرساخت ارسال الکترونیکی اسناد بستری و بستری موقت (سامانه رز) (سپاس ، رز)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/3/1
  • تخمین پایان : 1398/8/1
  • پایان به موقع : 1398/7/30
  • مدت زمان تخمین : 154 روز
  • روز های کاری : 102 روز
  • مدت زمان اجرا : 153 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 200 ساعت/نفر
  • جزئیات اقدام :
  • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
   پروژه ارسال الکترونیکی اسناد بستری و بستری موقت بیمه سلامت از تاریخ 980301 آغاز و تا 980731 با راه اندازی در کلیه بیمارستان های دانشگاه پایان یافت.1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١١:٣٢
   برخی از تصاویر جلسات راه اندازی سامانه رز1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١١:٤٤
   گزارش برخی از اقدامات انجام شده به آدرس http://fava.nkums.ac.ir/Category/31233 قابل دسترس می باشد.1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١١:٥١
   #36654
   1(بسته شده) 1399/4/18 11:32:18 - 36654#
   • اقدامات :
   • ایجاد زیرساخت ارسال الکترونیکی اسناد بستری و بستری موقت (سامانه رز) (نرم افزار)

   سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

   پروژه ارسال الکترونیکی اسناد بستری و بستری موقت بیمه سلامت از تاریخ 980301 آغاز و تا 980731 با راه اندازی در کلیه بیمارستان های دانشگاه پایان یافت.

   11.32 صبح | 18 تير 99

   سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

   برخی از تصاویر جلسات راه اندازی سامانه رز

   11.44 صبح | 18 تير 99

   سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

   گزارش برخی از اقدامات انجام شده به آدرس http://fava.nkums.ac.ir/Category/31233 قابل دسترس می باشد.

   11.51 صبح | 18 تير 99