تهیه RFP تغذیه بیمارستانی (طراحی و برنامه نویسی سامانه تغذیه بیمارستانی)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/11/1
  • تخمین پایان : 1399/9/3
  • پایان با تاخیر : 1399/9/30
  • مدت زمان تخمین : 308 روز
  • روز های کاری : 222 روز
  • مدت زمان اجرا : 334 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 29 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 8 ساعت/نفر
  • فاطمه گلی : 5 ساعت/نفر
  • مهدی قاسم پور : 5 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 5 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 3 ساعت/نفر
  • اشرف ژاله : 3 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  سلام پروژه تهیه RFP سامانه تغذیه من با همکاری مهندس جوارشی RFP تهیه کردم و در اختیار خانم مهندس گلی دادم و دیگه از بقیه کار خبر ندارم که در چه مرحله ای است و چکاری خانم گلی انجام داده اند. کار من تمام شده است1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٦:١٢
  با سلام
  خانم مهندس گلی لطفا گزارش کاملی در مورد روند پیشرفت پروژه ارائه دهید................ممنون
  1399/7/15سه شنبه - ساعت ١٣:٢١
  لطفا گزارش را منتسب همین اقدام و در سایت انتشار دهید.1399/7/15سه شنبه - ساعت ١٣:٢٢
  #41697
  فگ سلام فایل گزارش سامانه تغذیه پیوست شد
  1399/7/30چهارشنبه - ساعت ١٠:٢١
  مشاهده شد1399/7/30چهارشنبه - ساعت ١٣:١٤
  #42802
  جح با توجه به حضور خانم مهندس گلی در مرخصی زایمان، پروژه را ببندید و حساب کتاب ساعات کاری را انجام دهید.1399/8/21چهارشنبه - ساعت ١٤:٣٤
  #44336
  با سلام من وظیفه خودم را در پروژه طراحی سامانه تغذیه انجام دادم و بقیه پروژه بر عهده خانم مهندس گلی می باشد و قبلا هم این موضوع را تیکت زده ام لطفا یا یک پروژه جدید تعریف کنید یا مسئولیت من از پروژه خارج کنید یا هر فکری انجام دهید و پروژه را تمدید نمایید1399/8/28چهارشنبه - ساعت ١٣:٤٠
  لطفا میزان کارکرد افراد درگیر پروژه رو اعلام کنید تا نسبت به ثبت کارکرد و بستن پروژه اقدام شود.1399/9/1شنبه - ساعت ٧:٤٣
  جح با توجه به اینکه پاسخ این تیکت را ارسال نکردید از سمت خودم تصمیم می گیریم
  با اجازه....
  1399/9/30یكشنبه - ساعت ١٨:٥
  جح تشکر می کنم از زحمات همه1399/9/30یكشنبه - ساعت ١٨:٥
  #44816
  1(بسته شده) 1399/7/13 16:12:57 - 41697#
  • اقدامات :
  • تهیه RFP (طراحی و برنامه نویسی سامانه تغذیه بیمارستانی)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  سلام پروژه تهیه RFP سامانه تغذیه من با همکاری مهندس جوارشی RFP تهیه کردم و در اختیار خانم مهندس گلی دادم و دیگه از بقیه کار خبر ندارم که در چه مرحله ای است و چکاری خانم گلی انجام داده اند. کار من تمام شده است

  16.12 ظهر | 13 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  خانم مهندس گلی لطفا گزارش کاملی در مورد روند پیشرفت پروژه ارائه دهید................ممنون

  13.21 ظهر | 15 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  لطفا گزارش را منتسب همین اقدام و در سایت انتشار دهید.

  13.22 ظهر | 15 مهر 99
  2(بسته شده) 1399/7/30 10:21:22 - 42802#
  • اقدامات :
  • تهیه RFP (طراحی و برنامه نویسی سامانه تغذیه بیمارستانی)
  فگ

  فاطمه گلی (0670017272)

  سلام فایل گزارش سامانه تغذیه پیوست شد

  10.21 صبح | 30 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  مشاهده شد

  13.14 ظهر | 30 مهر 99
  3(بسته شده) 1399/8/21 14:34:41 - 44336#
  • اقدامات :
  • تهیه RFP تعذیه بیمارستانی (طراحی و برنامه نویسی سامانه تغذیه بیمارستانی)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  با توجه به حضور خانم مهندس گلی در مرخصی زایمان، پروژه را ببندید و حساب کتاب ساعات کاری را انجام دهید.

  14.34 ظهر | 21 آبان 99
  4(بسته شده) 1399/8/28 13:40:25 - 44816#
  • اقدامات :
  • تهیه RFP تعذیه بیمارستانی (طراحی و برنامه نویسی سامانه تغذیه بیمارستانی)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام من وظیفه خودم را در پروژه طراحی سامانه تغذیه انجام دادم و بقیه پروژه بر عهده خانم مهندس گلی می باشد و قبلا هم این موضوع را تیکت زده ام لطفا یا یک پروژه جدید تعریف کنید یا مسئولیت من از پروژه خارج کنید یا هر فکری انجام دهید و پروژه را تمدید نمایید

  13.40 ظهر | 28 آبان 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  لطفا میزان کارکرد افراد درگیر پروژه رو اعلام کنید تا نسبت به ثبت کارکرد و بستن پروژه اقدام شود.

  7.43 صبح | 1 آذر 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  با توجه به اینکه پاسخ این تیکت را ارسال نکردید از سمت خودم تصمیم می گیریم
  با اجازه....

  18.5 ظهر | 30 آذر 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  تشکر می کنم از زحمات همه

  18.5 ظهر | 30 آذر 99