ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد (بیمارستان امام رضا (ع))

این پروژه در نتیجه ادغام پروژه های ذیل ایجاد گردیده است :
 • مسئول :
 • مهدی قاسم پورمهدی قاسم پور
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/4/17
  • تخمین پایان : 1399/11/29
  • مدت زمان تخمین : 226 روز
  • روز های کاری : 155 روز
  • مدت زمان اجرا : 277 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 10 ساعت/نفر
  • مهدی قاسم پور : 1 ساعت/نفر
  • سیدمحمد سیدی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  پیرو جلسه 8-5-99 فاوا درمان مقرر گردید درخواست و مسائل و مشکلات در خصوص بهبود و پایش وضعیت بیمارستان را از طریق تیکت برای مهندس قاسم پور ارسال فرمایید.1399/5/19یكشنبه - ساعت ١٢:١٧
  سلام مهندس چه کاری انجام شد؟ هیچ تیکتی منتسب نکردید؟1399/6/5چهارشنبه - ساعت ١٠:٤٦
  #38686
  با سلام احتراما در مورد پروژه ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام رضا نیاز به بازه زمانی بیشتر تا 99/5/29را دارم1399/5/21سه شنبه - ساعت ١٤:١٧
  #38907
  با سلام
  جلسه بازرسی جهت این اقدام برگزار شد و مقرر شد اقای مهندس قاسم پور با اقای مهندس سیدی تماس بگیرند و آموزشهای لازم جهت ارسال تیکت اقدامات و انتساب به پروژه داده شود
  1399/6/30یكشنبه - ساعت ٨:٣٤
  #40713
  نداشتن سوئیچ بکاپ Core1399/6/31دوشنبه - ساعت ١١:٤٢
  #40847
  با سلام واحترام نبودن داخل دامین UCH.AC 1399/6/31دوشنبه - ساعت ١١:٥٣
  #40848
  با سلام واحترام
  راه اندازی سیستم تلفنی VOIP
  1399/6/31دوشنبه - ساعت ١١:٥٧
  این مورد مربوط به واحد شبکه و زیرساخت میباشد1399/7/1سه شنبه - ساعت ١٣:٨
  #40849
  با سلام واحترام
  بروز رسانی ورژن نرم افزار رادیو
  1399/6/31دوشنبه - ساعت ١٢:٣
  #40851
  با سلام واحترام
  نداشتن هارد و RAM بکاپ جهت سرور ها
  1399/6/31دوشنبه - ساعت ١٢:٤
  #40853
  باسلام
  لطفا مهندس شهسوار در اعضای پروژه اضاف شود
  با تشکر
  1399/6/31دوشنبه - ساعت ١٢:١٨
  #40856
  با سلام
  به علت جابجاییهای دیتاسنتر امکان ارتباط با واحد زیرساخت مقدور نبوده لطفا مدت زمان پروژه را تا22 مهر تمدید نمایید.
  1399/7/14دوشنبه - ساعت ٩:٤٥
  با سلام
  آقای مهندس قاسم پور این دلیل منطقی برای تمدید نمی باشد. پیگیری در اقدام بایستی مستمر باشد اما با توجه به جلسه ویدیو کنفرانسی که با مهندس حیدرپور با حضور شما برگزار شد با اینکه پروژه زمانش به اتمام رسیده ولی باز تمدید میشود .
  درخواست تایم فقط یک روز قبل از اتمام تایم و دلیل قانع کننده ای داشته باشد .
  ممنون........مدت زمان پروژه تا 22مهرماه تمدید شد.
  1399/7/15سه شنبه - ساعت ١٠:٣٨
  #41740
  با سلام لطفا جلسه ای در روز شنبه 3 آبان با حضور مهندس سیدی و مهندس شهسوار و خانم مهندس حسینی معصوم برگزار شود1399/7/29سه شنبه - ساعت ١١:٢٧
  #42713
  لطفا باتوجه به اپدیت his و تنها بودن ایشان متاسفانه نشد پیگیر موارد باشیم
  لطفا بازه زمانی افزایش یابد
  1399/7/29سه شنبه - ساعت ١١:٢٨
  #42714
  1(بسته شده) 1399/5/19 12:17:49 - 38686#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد (بیمارستان امام رضا (ع))

  احسان حاتمی (0639476236)

  پیرو جلسه 8-5-99 فاوا درمان مقرر گردید درخواست و مسائل و مشکلات در خصوص بهبود و پایش وضعیت بیمارستان را از طریق تیکت برای مهندس قاسم پور ارسال فرمایید.

  12.17 ظهر | 19 مرداد 99

  احسان حاتمی (0639476236)

  سلام مهندس چه کاری انجام شد؟ هیچ تیکتی منتسب نکردید؟

  10.46 صبح | 5 شهريور 99
  2(بسته شده) 1399/5/21 14:17:22 - 38907#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد (بیمارستان امام رضا (ع))

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  با سلام احتراما در مورد پروژه ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام رضا نیاز به بازه زمانی بیشتر تا 99/5/29را دارم

  14.17 ظهر | 21 مرداد 99
  3(بسته شده) 1399/6/30 08:34:53 - 40713#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد (بیمارستان امام رضا (ع))

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  جلسه بازرسی جهت این اقدام برگزار شد و مقرر شد اقای مهندس قاسم پور با اقای مهندس سیدی تماس بگیرند و آموزشهای لازم جهت ارسال تیکت اقدامات و انتساب به پروژه داده شود

  8.34 صبح | 30 شهريور 99
  4(بسته شده) 1399/6/31 11:42:57 - 40847#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد (بیمارستان امام رضا (ع))

  سیدمحمد سیدی (0682456756)

  نداشتن سوئیچ بکاپ Core

  11.42 صبح | 31 شهريور 99
  5 1399/6/31 11:53:00 - 40848#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد (بیمارستان امام رضا (ع))

  سیدمحمد سیدی (0682456756)

  با سلام واحترام نبودن داخل دامین UCH.AC

  11.53 صبح | 31 شهريور 99
  6 1399/6/31 11:57:22 - 40849#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد (بیمارستان امام رضا (ع))

  سیدمحمد سیدی (0682456756)

  با سلام واحترام
  راه اندازی سیستم تلفنی VOIP

  11.57 صبح | 31 شهريور 99

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  این مورد مربوط به واحد شبکه و زیرساخت میباشد

  13.8 ظهر | 1 مهر 99
  7(بسته شده) 1399/6/31 12:03:33 - 40851#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد (بیمارستان امام رضا (ع))

  سیدمحمد سیدی (0682456756)

  با سلام واحترام
  بروز رسانی ورژن نرم افزار رادیو

  12.3 ظهر | 31 شهريور 99
  8(بسته شده) 1399/6/31 12:04:53 - 40853#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد (بیمارستان امام رضا (ع))

  سیدمحمد سیدی (0682456756)

  با سلام واحترام
  نداشتن هارد و RAM بکاپ جهت سرور ها

  12.4 ظهر | 31 شهريور 99
  9(بسته شده) 1399/6/31 12:18:06 - 40856#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد (بیمارستان امام رضا (ع))

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  باسلام
  لطفا مهندس شهسوار در اعضای پروژه اضاف شود
  با تشکر

  12.18 ظهر | 31 شهريور 99
  10(بسته شده) 1399/7/14 09:45:20 - 41740#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد (بیمارستان امام رضا (ع))

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  با سلام
  به علت جابجاییهای دیتاسنتر امکان ارتباط با واحد زیرساخت مقدور نبوده لطفا مدت زمان پروژه را تا22 مهر تمدید نمایید.

  9.45 صبح | 14 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  آقای مهندس قاسم پور این دلیل منطقی برای تمدید نمی باشد. پیگیری در اقدام بایستی مستمر باشد اما با توجه به جلسه ویدیو کنفرانسی که با مهندس حیدرپور با حضور شما برگزار شد با اینکه پروژه زمانش به اتمام رسیده ولی باز تمدید میشود .
  درخواست تایم فقط یک روز قبل از اتمام تایم و دلیل قانع کننده ای داشته باشد .
  ممنون........مدت زمان پروژه تا 22مهرماه تمدید شد.

  10.38 صبح | 15 مهر 99
  11(بسته شده) 1399/7/29 11:27:12 - 42713#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد (بیمارستان امام رضا (ع))

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  با سلام لطفا جلسه ای در روز شنبه 3 آبان با حضور مهندس سیدی و مهندس شهسوار و خانم مهندس حسینی معصوم برگزار شود

  11.27 صبح | 29 مهر 99
  12(بسته شده) 1399/7/29 11:28:40 - 42714#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد (بیمارستان امام رضا (ع))

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  لطفا باتوجه به اپدیت his و تنها بودن ایشان متاسفانه نشد پیگیر موارد باشیم
  لطفا بازه زمانی افزایش یابد

  11.28 صبح | 29 مهر 99