ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان شهدای فاروج سال 99 (بیمارستان شهدای فاروج)

این پروژه در نتیجه ادغام پروژه های ذیل ایجاد گردیده است :
 • مسئول :
 • مهدی قاسم پورمهدی قاسم پور
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/4/17
  • تخمین پایان : 1399/11/15
  • مدت زمان تخمین : 212 روز
  • روز های کاری : 146 روز
  • مدت زمان اجرا : 280 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 10 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 1 ساعت/نفر
  • مهدی قاسم پور : 1 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
  • مجید سیاوشی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  پیرو جلسه 8-5-99 فاوا درمان مقرر گردید درخواست و مسائل و مشکلات در خصوص بهبود و پایش وضعیت بیمارستان را از طریق تیکت برای مهندس قاسم پور ارسال فرمایید.1399/5/19یكشنبه - ساعت ١٢:٢١
  #38691
  با سلام
  احتراما در مورد پروژه ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان شهدای فاروج نیاز به بازه زمانی بیشتر تا 99/6/9 را خواستار می باشم.
  1399/5/21سه شنبه - ساعت ١٤:٢٥
  #38910
  جلسه بازرسی جهت این اقدام برگزار شد و طی گفته اقای مهندس مسئول فاوا بیمارستان فاروج تیکت های موارد و مشکلات بیمارستان خود را زدند ولی ظاهرا انتساب ندادند ک مقرر شد اقای مهندس قاسم پور به مسئول آموزشهای لازم داده شود1399/6/30یكشنبه - ساعت ٨:٤٤
  #40716
  با سلام بعلت مبتلا شدن مهندس سیاوشی به کرونا و استعلاجی بودن ایشان لطفا بازه زمانی پروژه را به30 مهر افزایش دهید. 1399/7/14دوشنبه - ساعت ٩:٥٠
  مدت زمان پروژه تا 30 مهر تمدید شد.1399/7/14دوشنبه - ساعت ٩:٥٢
  #41742
  با توجه به اینکه مهندس سیاوشی بتازگی از استعلاجی کرونا تشریف اوردند تماسی گرفته می شود تا پیگیر موارد و مشکلات خود باشند
  لطفا بازه زمانی افزایش یابد
  1399/7/29سه شنبه - ساعت ١١:٢٠
  #42712
  با سلام و احترام
  خارج شدن سویچ CORE سیسکو بیمارستان از مدار
  با تشکر
  1399/8/11یكشنبه - ساعت ١١:٤٤
  سوییچ جهت تعمیر به شرکتی در تهران فرستاده شده و این شرکت گفته قابل تعمیر نیست. 1399/8/11یكشنبه - ساعت ١١:٤٨
  #43591
  با سلام
  لطفا در خصوص مشکل ارت دکل ارتباط رادیویی بیمارستان که در دو نوبت باعث خرابی رادیو بیمارستان گردیده این واحد را راهنمایی نمایید
  با تشکر
  1399/8/11یكشنبه - ساعت ١٢:٣٢
  #43606
  1 1399/5/19 12:21:02 - 38691#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان شهدای فاروج (بیمارستان شهدای فاروج)

  احسان حاتمی (0639476236)

  پیرو جلسه 8-5-99 فاوا درمان مقرر گردید درخواست و مسائل و مشکلات در خصوص بهبود و پایش وضعیت بیمارستان را از طریق تیکت برای مهندس قاسم پور ارسال فرمایید.

  12.21 ظهر | 19 مرداد 99
  2(بسته شده) 1399/5/21 14:25:22 - 38910#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان شهدای فاروج (بیمارستان شهدای فاروج)

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  با سلام
  احتراما در مورد پروژه ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان شهدای فاروج نیاز به بازه زمانی بیشتر تا 99/6/9 را خواستار می باشم.

  14.25 ظهر | 21 مرداد 99
  3(بسته شده) 1399/6/30 08:44:17 - 40716#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان شهدای فاروج (بیمارستان شهدای فاروج)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  جلسه بازرسی جهت این اقدام برگزار شد و طی گفته اقای مهندس مسئول فاوا بیمارستان فاروج تیکت های موارد و مشکلات بیمارستان خود را زدند ولی ظاهرا انتساب ندادند ک مقرر شد اقای مهندس قاسم پور به مسئول آموزشهای لازم داده شود

  8.44 صبح | 30 شهريور 99
  4(بسته شده) 1399/7/14 09:50:27 - 41742#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان شهدای فاروج (بیمارستان شهدای فاروج)

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  با سلام بعلت مبتلا شدن مهندس سیاوشی به کرونا و استعلاجی بودن ایشان لطفا بازه زمانی پروژه را به30 مهر افزایش دهید.

  9.50 صبح | 14 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  مدت زمان پروژه تا 30 مهر تمدید شد.

  9.52 صبح | 14 مهر 99
  5(بسته شده) 1399/7/29 11:20:18 - 42712#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان شهدای فاروج (بیمارستان شهدای فاروج)

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  با توجه به اینکه مهندس سیاوشی بتازگی از استعلاجی کرونا تشریف اوردند تماسی گرفته می شود تا پیگیر موارد و مشکلات خود باشند
  لطفا بازه زمانی افزایش یابد

  11.20 صبح | 29 مهر 99
  6(بسته شده) 1399/8/11 11:44:31 - 43591#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان شهدای فاروج سال 99 (بیمارستان شهدای فاروج)

  مجید سیاوشی (6359885824)

  با سلام و احترام
  خارج شدن سویچ CORE سیسکو بیمارستان از مدار
  با تشکر

  11.44 صبح | 11 آبان 99

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  سوییچ جهت تعمیر به شرکتی در تهران فرستاده شده و این شرکت گفته قابل تعمیر نیست.

  11.48 صبح | 11 آبان 99
  7(بسته شده) 1399/8/11 12:32:02 - 43606#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان شهدای فاروج سال 99 (بیمارستان شهدای فاروج)

  مجید سیاوشی (6359885824)

  با سلام
  لطفا در خصوص مشکل ارت دکل ارتباط رادیویی بیمارستان که در دو نوبت باعث خرابی رادیو بیمارستان گردیده این واحد را راهنمایی نمایید
  با تشکر

  12.32 ظهر | 11 آبان 99