ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان سال 99 (بیمارستان امام خیمنی (ره))

این پروژه در نتیجه ادغام پروژه های ذیل ایجاد گردیده است :
 • مسئول :
 • مهدی قاسم پورمهدی قاسم پور
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/4/17
  • تخمین پایان : 1399/11/29
  • مدت زمان تخمین : 226 روز
  • روز های کاری : 155 روز
  • مدت زمان اجرا : 277 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 10 ساعت/نفر
  • مهدی قاسم پور : 1 ساعت/نفر
  • صمد حسن پور : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  پیرو جلسه چهارشنبه 8-5-99 فاوا درمان مقرر گردید درخواست و مسائل و مشکلات در خصوص بهبود و پایش وضعیت بیمارستان را از طریق تیکت برای مهندس قاسم پور ارسال فرمایید.1399/5/19یكشنبه - ساعت ١٢:١٩
  هیچ تیکت و درخواستی نرسید .. چطور کار تمام شد؟؟ چرا تیکت بستید؟1399/6/1شنبه - ساعت ١٣:٤٤
  #38689
  با سلام احتراما در مورد پروژه ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام خمینی نیاز به بازه زمانی بیشتر تا 99/6/5 را دارم. با تشکر 1399/5/21سه شنبه - ساعت ١٤:٢٢
  #38909
  با سلام واحترام
  با توجه به درخواست شما همکار محترم
  .نقطه مبدا :شبکه بهداشت درمان شهرستان شیروان
  2.نقطه مقصد : دیتا سنتر
  3.مختصات جغرافیایی : 37°23'37.1"N 57°56'22.4"E
  37.393624, 57.939552
  با شتکر
  1399/6/26چهارشنبه - ساعت ٩:٦
  #40546
  جلسه بازرسی جهت این اقدام برگزار شد و مقرر شد اقای مهندس موارد را بررسی نمایندبا توجه به اینکه مسئول بیمارستان امام خمینی شیروان تغییر کرده مقرر میگردد موارد با مسئول جدید پیگیری شود1399/6/30یكشنبه - ساعت ٨:٥٥
  #40719

  سلام پیشنهاد میکنم یه جلسه در مورد اقدامات بیمارستان با حضور مهندس شهسوار بزارین
  هماهنگی بیشتر ایجاد بشه تشکر
  ا
  1399/7/21دوشنبه - ساعت ١١:١٢
  با سلام
  روز چهارشنبه ساعت 12 ظهر حضوری برای جلسه دیتا سنتر تشریف بیارین
  ممنون
  1399/7/21دوشنبه - ساعت ١٣:٣١
  #42233
  با توجه به تغییر مسئول بیمارستان امام خمینی جلسه ای با مهندس حسن پور گذاشته خواهد شد و گزارش موارد مورد نیاز داده خواهد شد
  1399/7/29سه شنبه - ساعت ١١:١٥
  #42709
  لطفا بازه زمانی افزایش یابد1399/7/29سه شنبه - ساعت ١١:١٥
  #42710
  1(بسته شده) 1399/5/19 12:19:58 - 38689#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان (بیمارستان امام خیمنی (ره))

  احسان حاتمی (0639476236)

  پیرو جلسه چهارشنبه 8-5-99 فاوا درمان مقرر گردید درخواست و مسائل و مشکلات در خصوص بهبود و پایش وضعیت بیمارستان را از طریق تیکت برای مهندس قاسم پور ارسال فرمایید.

  12.19 ظهر | 19 مرداد 99

  احسان حاتمی (0639476236)

  هیچ تیکت و درخواستی نرسید .. چطور کار تمام شد؟؟ چرا تیکت بستید؟

  13.44 ظهر | 1 شهريور 99
  2(بسته شده) 1399/5/21 14:22:14 - 38909#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان (بیمارستان امام خیمنی (ره))

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  با سلام احتراما در مورد پروژه ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام خمینی نیاز به بازه زمانی بیشتر تا 99/6/5 را دارم. با تشکر

  14.22 ظهر | 21 مرداد 99
  3(بسته شده) 1399/6/26 09:06:59 - 40546#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان (بیمارستان امام خیمنی (ره))

  فرشته سرایدار (0056080727)

  با سلام واحترام
  با توجه به درخواست شما همکار محترم
  .نقطه مبدا :شبکه بهداشت درمان شهرستان شیروان
  2.نقطه مقصد : دیتا سنتر
  3.مختصات جغرافیایی : 37°23'37.1"N 57°56'22.4"E
  37.393624, 57.939552
  با شتکر

  9.6 صبح | 26 شهريور 99
  4(بسته شده) 1399/6/30 08:55:24 - 40719#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان (بیمارستان امام خیمنی (ره))

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  جلسه بازرسی جهت این اقدام برگزار شد و مقرر شد اقای مهندس موارد را بررسی نمایندبا توجه به اینکه مسئول بیمارستان امام خمینی شیروان تغییر کرده مقرر میگردد موارد با مسئول جدید پیگیری شود

  8.55 صبح | 30 شهريور 99
  5(بسته شده) 1399/7/21 11:12:29 - 42233#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان (بیمارستان امام خیمنی (ره))

  مهدی قاسم پور (0682388157)


  سلام پیشنهاد میکنم یه جلسه در مورد اقدامات بیمارستان با حضور مهندس شهسوار بزارین
  هماهنگی بیشتر ایجاد بشه تشکر
  ا

  11.12 صبح | 21 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام
  روز چهارشنبه ساعت 12 ظهر حضوری برای جلسه دیتا سنتر تشریف بیارین
  ممنون

  13.31 ظهر | 21 مهر 99
  6(بسته شده) 1399/7/29 11:15:14 - 42709#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان (بیمارستان امام خیمنی (ره))

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  با توجه به تغییر مسئول بیمارستان امام خمینی جلسه ای با مهندس حسن پور گذاشته خواهد شد و گزارش موارد مورد نیاز داده خواهد شد

  11.15 صبح | 29 مهر 99
  7(بسته شده) 1399/7/29 11:15:39 - 42710#
  • اقدامات :
  • ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان (بیمارستان امام خیمنی (ره))

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  لطفا بازه زمانی افزایش یابد

  11.15 صبح | 29 مهر 99