فاز تحویل و ویرایش فرایند مهندسی مشاغل (دبیرخانه الکترونیک)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/4/3
  • تخمین پایان : 1399/4/31
  • پایان به موقع : 1399/4/31
  • مدت زمان تخمین : 28 روز
  • روز های کاری : 21 روز
  • مدت زمان اجرا : 28 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 35 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  ام با سلام و احترام لطفا فرمت صورتجلسات ارتقاء طبقات و رتبه های شغلی در قالب چاپ مرتب گردد . مثلا شماره جلسه و امضاء ها و اسامی افرادی که امضا می کنند نامرتب است 1399/4/10سه شنبه - ساعت ١٢:٥٦
  با سلام . موارد درخواستی اصلاح گردید.1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١١:١٩
  #36224
  ام با سلام لطفا در صورتجلسات ارتقاء رتبه عالی آیتمی با عنوان (امتیاز جدول شماره 3 رتبه عالی ) اضافه گردد.1399/4/15یكشنبه - ساعت ١٠:١٩
  با سلام . در روز 16 تیر درخواست شما اعمال گردید.1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١١:٣٨
  #36439
  ام با سلام و عرض ادب خواهشمندم درخواست های ذیل را در دستور کار قرار دهید .
  1- تاریخ جلسه در صورتجلسه با امضاء خانم مسافرتی درج گردد.
  2- نام واحد در صورتجلسات در جایگاه صحیح قرار گیرد
  3- سمت آقای دکتر شاکری به مدیر منابع انسانی دانشگاه اصلاح گردد
  4- امضاء آقای دکتر عباسی و دکتر آل طه در صورتجلسه ، ناقص چاپ می خورد
  1399/4/16دوشنبه - ساعت ٨:٢٨
  با سلام . کلیه موارد اصلاح گردید . در همان روز 16 تیر تحویل گردید.1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١١:٢٠
  #36480
  با سلام
  لطفا بررسی شود چرا همکاران محترم مهندسی مشاغل از فرم و فرایند تحویل داده شده استفاده نمی کنند؟ آیا مشکلی وجود دارد؟
  1399/4/21شنبه - ساعت ٨:٢٠
  با سلام . با خانم مسافرتی صحبت کردم گفت در حال جمع بندی رتبه و طبقه نیروهای قرادادی هستیم ، و از این به بعد فقط از همین فرم ها استفاده میکنیم و دیگه برگه ها مورد قبول نیست.1399/4/22یكشنبه - ساعت ٩:٧
  #36767
  ام با سلام و احترام
  1- لطفا در صورتجلسات ارتقاء رتبه خبره و عالی در جدول ارتقاء طبقه خطا می دهد که باید نمره ارزشیابی وارد گردد در صورتی که نیازی به وارد کردن نمره ارزشیابی در ارتقاء طبقات نیست.
  2- سمت آقای دکتر آل طه را به سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه تغییر دهید.
  1399/4/21شنبه - ساعت ١١:٠
  با سلام - تغییرات خواسته شده اعمال گردید.1399/4/23دوشنبه - ساعت ٩:٧
  #36808
  ام با سلام در صورتجلسات الکترونیکی ارتقاء طبقات لطفا تا طبقات 16 را در سامانه تعریف کنید .1399/4/25چهارشنبه - ساعت ١١:١٥
  با سلام . موارد درخواستی اعمال گردید.1399/4/25چهارشنبه - ساعت ١١:٥٥
  ام سلام لطفا در امضاء صورتجلسات ارتقاء طبقات تفویض شده مجوز امضاء به خانم دكترسيده معصومه هاشمي رسكتي شبکه شیروان داده شود .1399/4/25چهارشنبه - ساعت ١٢:٤٩
  با سلام . مجوزها اعمال گردید.1399/4/28شنبه - ساعت ٧:٥٥
  #37108
  ام سلام و عرض ادب ، لطفا مجوز امضاء صورتجلسه ها را برای آقای باقری کارگزین معاونت تحقیقات فعال نمائید .1399/4/28شنبه - ساعت ٨:٢٧
  آقای باقری در گروه کارگزین ها عضو هستند و به تبعیت از این گروه مجوز استفاده از این فرم را دارند.1399/4/31سه شنبه - ساعت ١٢:٣١
  ام سلام و عرض ادب در صورتجلسات الکترونیکی ارتقاء رتبه خبره و عالی امتیاز جدول ثبت شده در قالب چاپ نشان داده نمی شود.1399/5/11شنبه - ساعت ١٣:٢٢
  ام با سلام لطفا در کلیه صورتجلسات الکترونیکی بعد از امضاء اینجانب و همچنین صورتجلساتی که با امضاء آقای دکتر عباسی خاتمه می یابد علاوه بر کارگزین واحد به صورت اتومات به دبیرخانه نیز ارجاع داده شود.1399/5/11شنبه - ساعت ١٣:٢٤
  انجام شد1399/5/11شنبه - ساعت ١٣:٤٧
  #37172
  ام با سلام لطفا در کلیه صورتجلسات الکترونیکی بعد از امضاء اینجانب و همچنین صورتجلساتی که با امضاء آقای دکتر عباسی خاتمه می یابد علاوه بر کارگزین واحد به صورت اتومات به دبیرخانه نیز ارجاع داده شود.تا دبیرخانه نیز جهت بایگانی به واحد بایگانی ارجاع دهد . برای کلیه واحدهای تابعه نیز به همین صورت باشد1399/5/12یكشنبه - ساعت ٨:٣١
  با سلام. طی هماهنگی با مهندس جوادی هر گونه تغییردر ساختار اصلی فرآیند با نامه اداری به مدیریت فاوا ارسال گردد و با توجه به تغییرات خواسته شده مدت زمان پروژه تغییر می یابد.1399/5/12یكشنبه - ساعت ٩:٢٥
  #38238
  ام سلام و عرض ادب در صورتجلسات الکترونیکی ارتقاء رتبه خبره و عالی امتیاز جدول ثبت شده در قالب چاپ نشان داده نمی شود. 1399/5/12یكشنبه - ساعت ٨:٣١
  با سلام . درخواست شما در تاریخ 99/05/11 به صورت کامل انجام شد.1399/5/12یكشنبه - ساعت ٩:٢٣
  #38239
  1(بسته شده) 1399/4/10 12:56:04 - 36224#
  • اقدامات :
  • فاز تحویل و ویرایش فرایند مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام و احترام لطفا فرمت صورتجلسات ارتقاء طبقات و رتبه های شغلی در قالب چاپ مرتب گردد . مثلا شماره جلسه و امضاء ها و اسامی افرادی که امضا می کنند نامرتب است

  12.56 ظهر | 10 تير 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام . موارد درخواستی اصلاح گردید.

  11.19 صبح | 18 تير 99
  2(بسته شده) 1399/4/15 10:19:40 - 36439#
  • اقدامات :
  • فاز تحویل و ویرایش فرایند مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام لطفا در صورتجلسات ارتقاء رتبه عالی آیتمی با عنوان (امتیاز جدول شماره 3 رتبه عالی ) اضافه گردد.

  10.19 صبح | 15 تير 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام . در روز 16 تیر درخواست شما اعمال گردید.

  11.38 صبح | 18 تير 99
  3(بسته شده) 1399/4/16 08:28:31 - 36480#
  • اقدامات :
  • فاز تحویل و ویرایش فرایند مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام و عرض ادب خواهشمندم درخواست های ذیل را در دستور کار قرار دهید .
  1- تاریخ جلسه در صورتجلسه با امضاء خانم مسافرتی درج گردد.
  2- نام واحد در صورتجلسات در جایگاه صحیح قرار گیرد
  3- سمت آقای دکتر شاکری به مدیر منابع انسانی دانشگاه اصلاح گردد
  4- امضاء آقای دکتر عباسی و دکتر آل طه در صورتجلسه ، ناقص چاپ می خورد

  8.28 صبح | 16 تير 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام . کلیه موارد اصلاح گردید . در همان روز 16 تیر تحویل گردید.

  11.20 صبح | 18 تير 99
  4(بسته شده) 1399/4/21 08:20:42 - 36767#
  • اقدامات :
  • فاز تحویل و ویرایش فرایند مهندسی مشاغل (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام
  لطفا بررسی شود چرا همکاران محترم مهندسی مشاغل از فرم و فرایند تحویل داده شده استفاده نمی کنند؟ آیا مشکلی وجود دارد؟

  8.20 صبح | 21 تير 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام . با خانم مسافرتی صحبت کردم گفت در حال جمع بندی رتبه و طبقه نیروهای قرادادی هستیم ، و از این به بعد فقط از همین فرم ها استفاده میکنیم و دیگه برگه ها مورد قبول نیست.

  9.7 صبح | 22 تير 99
  5(بسته شده) 1399/4/21 11:00:19 - 36808#
  • اقدامات :
  • فاز تحویل و ویرایش فرایند مهندسی مشاغل (دبیرخانه الکترونیک)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام و احترام
  1- لطفا در صورتجلسات ارتقاء رتبه خبره و عالی در جدول ارتقاء طبقه خطا می دهد که باید نمره ارزشیابی وارد گردد در صورتی که نیازی به وارد کردن نمره ارزشیابی در ارتقاء طبقات نیست.
  2- سمت آقای دکتر آل طه را به سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه تغییر دهید.

  11.0 صبح | 21 تير 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام - تغییرات خواسته شده اعمال گردید.

  9.7 صبح | 23 تير 99
  6(بسته شده) 1399/4/25 11:15:43 - 37108#
  • اقدامات :
  • فاز تحویل و ویرایش فرایند مهندسی مشاغل (دبیرخانه الکترونیک)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام در صورتجلسات الکترونیکی ارتقاء طبقات لطفا تا طبقات 16 را در سامانه تعریف کنید .

  11.15 صبح | 25 تير 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام . موارد درخواستی اعمال گردید.

  11.55 صبح | 25 تير 99
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  سلام لطفا در امضاء صورتجلسات ارتقاء طبقات تفویض شده مجوز امضاء به خانم دكترسيده معصومه هاشمي رسكتي شبکه شیروان داده شود .

  12.49 ظهر | 25 تير 99
  7(بسته شده) 1399/4/28 08:27:31 - 37172#
  • اقدامات :
  • فاز تحویل و ویرایش فرایند مهندسی مشاغل (دبیرخانه الکترونیک)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  سلام و عرض ادب ، لطفا مجوز امضاء صورتجلسه ها را برای آقای باقری کارگزین معاونت تحقیقات فعال نمائید .

  8.27 صبح | 28 تير 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  آقای باقری در گروه کارگزین ها عضو هستند و به تبعیت از این گروه مجوز استفاده از این فرم را دارند.

  12.31 ظهر | 31 تير 99
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  سلام و عرض ادب در صورتجلسات الکترونیکی ارتقاء رتبه خبره و عالی امتیاز جدول ثبت شده در قالب چاپ نشان داده نمی شود.

  13.22 ظهر | 11 مرداد 99
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام لطفا در کلیه صورتجلسات الکترونیکی بعد از امضاء اینجانب و همچنین صورتجلساتی که با امضاء آقای دکتر عباسی خاتمه می یابد علاوه بر کارگزین واحد به صورت اتومات به دبیرخانه نیز ارجاع داده شود.

  13.24 ظهر | 11 مرداد 99
  8(بسته شده) 1399/5/12 08:31:09 - 38238#
  • اقدامات :
  • فاز تحویل و ویرایش فرایند مهندسی مشاغل (دبیرخانه الکترونیک)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام لطفا در کلیه صورتجلسات الکترونیکی بعد از امضاء اینجانب و همچنین صورتجلساتی که با امضاء آقای دکتر عباسی خاتمه می یابد علاوه بر کارگزین واحد به صورت اتومات به دبیرخانه نیز ارجاع داده شود.تا دبیرخانه نیز جهت بایگانی به واحد بایگانی ارجاع دهد . برای کلیه واحدهای تابعه نیز به همین صورت باشد

  8.31 صبح | 12 مرداد 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام. طی هماهنگی با مهندس جوادی هر گونه تغییردر ساختار اصلی فرآیند با نامه اداری به مدیریت فاوا ارسال گردد و با توجه به تغییرات خواسته شده مدت زمان پروژه تغییر می یابد.

  9.25 صبح | 12 مرداد 99
  9(بسته شده) 1399/5/12 08:31:57 - 38239#
  • اقدامات :
  • فاز تحویل و ویرایش فرایند مهندسی مشاغل (دبیرخانه الکترونیک)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  سلام و عرض ادب در صورتجلسات الکترونیکی ارتقاء رتبه خبره و عالی امتیاز جدول ثبت شده در قالب چاپ نشان داده نمی شود.

  8.31 صبح | 12 مرداد 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام . درخواست شما در تاریخ 99/05/11 به صورت کامل انجام شد.

  9.23 صبح | 12 مرداد 99