طراحی پروتکل امنیت سایبری در حوزه درمان (Cyber Security)

 • شناسایی سامانه ها و سرویس هایی که برای فعالیت به اینترنت نیازمند هستند
 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/4/7
  • تخمین پایان : 1400/12/24
  • پایان با تاخیر : 1400/12/24
  • مدت زمان تخمین : 626 روز
  • روز های کاری : 426 روز
  • مدت زمان اجرا : 626 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 20 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 0 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 20 ساعت/نفر
  • مهدی قاسم پور : 0 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 0 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 0 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  جح سلام.
  مستندات جلسه ۷ تیر پیرامون امنیت سایبری حوزه درمان
  1399/4/7شنبه - ساعت ١٢:١١
  #35983
  1(بسته شده) 1399/4/7 12:11:40 - 35983#
  • اقدامات :
  • طراحی پروتکل امنیت سایبری در حوزه درمان (امنیت سایبری)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  سلام.
  مستندات جلسه ۷ تیر پیرامون امنیت سایبری حوزه درمان

  12.11 ظهر | 7 تير 99