Linux base server (Infrastructure)

 • مسئول :
 • بابک شهسواربابک شهسوار
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/4/7
  • تخمین پایان : 1399/12/29
  • پایان با تاخیر : 1400/7/19
  • مدت زمان تخمین : 266 روز
  • روز های کاری : 318 روز
  • مدت زمان اجرا : 471 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 2 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  جح سلام
  ضمن تشکر از زحمات شما در راه اندازی سرو ابونتو (کور)
  لطفا اطلاعات دسترسی آن را به بنده اطلاع دهید.
  1399/4/7شنبه - ساعت ١٠:٢٧
  ubuntu desktop 20.4 نصب گردید.
  user:javad
  pass:123456
  ip address:192.168.250.177
  ریموت دسکتاپ نصب شد و از طریق ویندوز ریموت با موفقیت انجام شد.
  workbaneche 8 هم نصب شد.
  1399/4/10سه شنبه - ساعت ١٦:٢٢
  #35967
  جح راهکار ایجاد یک فایرول بومی بر پایه لینوکس را پژوهش کنید1399/4/17سه شنبه - ساعت ١٣:٣١
  فایروالهای بومی شرک امن پردازان کویر بررسی شد.
  سیستم عامل بیس آنها لینوکس و از فایروال pfsense به عنوان هسته فایروال استفاده می شود.
  سرورهای داخلی ایجاد کرده اند جهت دریافت آپدیتها و پچهای مربوطه
  1399/4/29یكشنبه - ساعت ١٠:١٠
  جح منظور از بومی یعنی که احمد باقری بر پایه لینوکس طراحیش کند1399/5/13دوشنبه - ساعت ١٣:٥٥
  جح نقش مهندس هاشمی برای هم صحبت دارد1399/5/13دوشنبه - ساعت ١٣:٥٦
  با توجه به از دست دادن مسئول غیور و جان برکف شبکه جناب آقای مهندس باقری دامه برکاته ضمن عرض تسلیت این ضایعه به خانواده بزرگ شبکه
  خواهشمند است به مدت 2 ماه این پروژه تمدید شود
  1399/5/21سه شنبه - ساعت ١٢:٤٠
  با توجه به اینکه اینجانب از مسئولیت شبکه خارج شده ام بر روی پروژه های دیگری کار میکنم و به نظر می رسد این پروژه اولویت پایین تری داشته باشد. لطفا موقتا پروژه بسته شود.1399/7/15سه شنبه - ساعت ٩:٢٨
  #36583
  با سلام و احترام
  جلسه بررسی اقدامات 100درصدتاخیر یافته در روز سه شنبه ساعت 12 ظهر در سالن جلسات حضور رسانید.
  لطفا قبل از موعد جلسه بررسی ، جلسه با کارشناسان داخلی واحد خود برگزار نمایید.
  ممنون
  1399/5/19یكشنبه - ساعت ١٠:٢٢
  با سلام
  با توجه به اینکه تعدادی از واحد ها مجددا اقدام به ارسال پاسخ نامه نموده اند در صورت امکان زمانی جهت بررسی کارتابل مهندس باقری اختصاص دهید
  1399/5/21سه شنبه - ساعت ١٢:٢
  با توجه به رایزنی انجام شده با مهندس باقری لطفا تا تاریخ 17 شهریور پروژه تمدید بشه 1399/5/21سه شنبه - ساعت ١٢:١١
  بعد از بررسی اگر تمامی واحد ها پاسخ نامه را داده بودند که با مهندس ره آموز اقدام به بستن پورت ها می نماییم
  در صورتی که واحد ها پاسخ نامه را نداده باشند لیست واحد ها به مهندس حیدرپور ارجاع و اقدام به بستن پورت ها می شود
  1399/5/21سه شنبه - ساعت ١٢:١٤
  #38668
  با توجه به نیاز به پژوهش و مطالعه بیشتر لطفا تا 3 هفته تمدید فرمایید1399/7/20یكشنبه - ساعت ١٥:٣١
  پروژه تا سه هفته دیگر تمدید میشود1399/7/20یكشنبه - ساعت ١٦:٣١
  #42139
  1(بسته شده) 1399/4/7 10:27:13 - 35967#
  • اقدامات :
  • راه اندازی سرور کامند کور اوبونتو (زیرساخت)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  سلام
  ضمن تشکر از زحمات شما در راه اندازی سرو ابونتو (کور)
  لطفا اطلاعات دسترسی آن را به بنده اطلاع دهید.

  10.27 صبح | 7 تير 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  ubuntu desktop 20.4 نصب گردید.
  user:javad
  pass:123456
  ip address:192.168.250.177
  ریموت دسکتاپ نصب شد و از طریق ویندوز ریموت با موفقیت انجام شد.
  workbaneche 8 هم نصب شد.

  16.22 ظهر | 10 تير 99
  2(بسته شده) 1399/4/17 13:31:12 - 36583#
  • اقدامات :
  • Linux base server (Infrastructure)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  راهکار ایجاد یک فایرول بومی بر پایه لینوکس را پژوهش کنید

  13.31 ظهر | 17 تير 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  فایروالهای بومی شرک امن پردازان کویر بررسی شد.
  سیستم عامل بیس آنها لینوکس و از فایروال pfsense به عنوان هسته فایروال استفاده می شود.
  سرورهای داخلی ایجاد کرده اند جهت دریافت آپدیتها و پچهای مربوطه

  10.10 صبح | 29 تير 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  منظور از بومی یعنی که احمد باقری بر پایه لینوکس طراحیش کند

  13.55 ظهر | 13 مرداد 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  نقش مهندس هاشمی برای هم صحبت دارد

  13.56 ظهر | 13 مرداد 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  با توجه به از دست دادن مسئول غیور و جان برکف شبکه جناب آقای مهندس باقری دامه برکاته ضمن عرض تسلیت این ضایعه به خانواده بزرگ شبکه
  خواهشمند است به مدت 2 ماه این پروژه تمدید شود

  12.40 ظهر | 21 مرداد 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  با توجه به اینکه اینجانب از مسئولیت شبکه خارج شده ام بر روی پروژه های دیگری کار میکنم و به نظر می رسد این پروژه اولویت پایین تری داشته باشد. لطفا موقتا پروژه بسته شود.

  9.28 صبح | 15 مهر 99
  3(بسته شده) 1399/5/19 10:22:33 - 38668#
  • اقدامات :
  • Linux base server (Infrastructure)

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام و احترام
  جلسه بررسی اقدامات 100درصدتاخیر یافته در روز سه شنبه ساعت 12 ظهر در سالن جلسات حضور رسانید.
  لطفا قبل از موعد جلسه بررسی ، جلسه با کارشناسان داخلی واحد خود برگزار نمایید.
  ممنون

  10.22 صبح | 19 مرداد 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  با سلام
  با توجه به اینکه تعدادی از واحد ها مجددا اقدام به ارسال پاسخ نامه نموده اند در صورت امکان زمانی جهت بررسی کارتابل مهندس باقری اختصاص دهید

  12.2 ظهر | 21 مرداد 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  با توجه به رایزنی انجام شده با مهندس باقری لطفا تا تاریخ 17 شهریور پروژه تمدید بشه

  12.11 ظهر | 21 مرداد 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  بعد از بررسی اگر تمامی واحد ها پاسخ نامه را داده بودند که با مهندس ره آموز اقدام به بستن پورت ها می نماییم
  در صورتی که واحد ها پاسخ نامه را نداده باشند لیست واحد ها به مهندس حیدرپور ارجاع و اقدام به بستن پورت ها می شود

  12.14 ظهر | 21 مرداد 99
  4(بسته شده) 1399/7/20 15:31:24 - 42139#
  • اقدامات :
  • Linux base server (Infrastructure)

  بابک شهسوار (0941053164)

  با توجه به نیاز به پژوهش و مطالعه بیشتر لطفا تا 3 هفته تمدید فرمایید

  15.31 ظهر | 20 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  پروژه تا سه هفته دیگر تمدید میشود

  16.31 ظهر | 20 مهر 99